Högt bokningstryck på Underhållsmässan
Allt pekar på att fackmässan Underhåll 2018 blir den största på mycket länge.

− Utvecklingskurvan har pekat uppåt de senaste åren och för 2018 har vi ett väldigt bra bokningsläge, konstaterar Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhållsmässan.

− Vi ser att utställarna över lag bokar större ytor och i dagsläget märker vi en rejäl ökning både av antalet utställare och bokad yta.  

Mässan kommer i hög grad att präglas av den nya digitala underhållstekniken. Modernt, digitaliserat underhåll har blivit en fråga för styrelserummen. Det ökade intresset och den ökade statusen speglas i Maintenance Summit, en helt ny konferenssatsning på Underhållsmässan 2018. 
Målet är att hjälpa svenska företag öka konkurrenskraften. Den nya konferensen blir tydligare och ligger ännu mer i linje med våra fokusområden, menar Anna Jarnö.

 Konferensen pågår mässans två första dagar och indelas i två segment: ett övergripande, som i första hand vänder sig till företagsledningar, och ett tekniskt djuplodande, riktat till underhållsteknisk personal.

Konferensen Maintenance Summit arrangeras i samarbete med branschorganisationen Svenskt Underhåll. 

En annan samarbetspartner är Chalmers som deltar med egen monter och kommer att visa demonstratorer, en kollaborativ robot och VR-utrustning som speglar deras forskning. Chalmers driver pilotprojekt bl a tillsammans med SKF, Volvo, Ericsson och Scania. Mycket handlar om industriell digitalisering och demonstratorerna ska framförallt visa hur man jobbar med dataanalys och virtuella verktyg på underhållsområdet.

− Dataanalys är den största trenden inom underhåll just nu, menar Anders Skoogh på Chalmers.

Skydds- och säkerhetsfrågorna blir alltmer viktiga och påverkar även underhållet inom industrin. På Underhållsmässan 2018 blir skydd och säkerhet ett eget utställningsområde och NSA – Nordic Safety Association går in som samarbetspartner. Lasse Gustavson, brandman, medverkar under säkerhetstemat där han talar om personlig säkerhetskultur under rubriken ”Vi har alla ett eget ansvar”.

 Ashkan Fardost, med doktorsexamen i organisk kemi från Uppsala universitet, är en av huvudtalarna på Underhållsmässan. Hans föreläsning kommer att ge besökarna en spännande inblick i att digitalisering inte handlar om IT, utan om människor, våra beteenden och våra nya förväntningar på omvärlden.även underhållet inom industrin.