Blechowo, Polen. Det polska företaget Solaris Bus & Coach förlitar sig på Product Lifecycle Management (PLM) mjukvara från Siemens då man utvecklar och förbättrar nya innovativa fordon till kollektivtrafiken. Solaris tillverkar city- och turistbussar, och sedan man introducerade Siemens teknik har man påtagligt minskat både konstruktions- och produktionstid.

 

Enklare designprocess

Solaris Bus & Coach är ett av Europas största tillverkare av city- och turistbussar så väl som trådbussar och spårvagnar. För att förbättra 3D-designprocess för sina fordon tog man redan 2009 beslutet att använda PLM-programmen NX och Teamcenter från Siemens.

”De största fördelarna med att använda NX är att den effektiviserar designprocessen” förklarar produktionsdirektör Tomasz Broniarczyk.

”NX är ett verktyg som på ett enkelt sätt förverkligar våra idéer och koncept. Det är mer tidsbesparande och inte lika arbetsamt som traditionella metoder”, fortsätter Broniarczyk.

NX stödjer också uppköp och logistik genom att skapa objekt i Teamcenter som i sin tur utgör en grund för att beställa individuella delar. Siemens PLM Software har inte bara möjliggjort för det polska företaget att få bästa möjliga kontroll över både konstruktion och produktion. De har även fått en snabbare och enklare process för sin fordonstillverkning. Solaris planerar att i framtiden utveckla ytterligare modeller och även då använda sig av NX och Teamcenter.

 

Framgångar på marknaden under närmare 20 år

Sedan man lanserade sin produktion under 1996, har över 12 000 bussar rullat av produktionsbanden ut mot vägar runt om i 29 olika länder. För att säkerställa sin förmåga att justera tillverkningen efter myndigheternas krav på kollektivtrafiken är Solaris angelägna att fortsätta den pågående utvecklingen av innovativa fordon. Man riktar särskilt in sig på att förbättra säkerheten för chaufför och passagerare men fokus är också på att minska den miljöpåverkan som bussar och rälstrafik orsakar.