Hexagon presenterar ny version av Intergraph Smart  3D, CADWorx och CAESAR II  programvara för bättre, säkrare och mer hållbara industrianläggningar

Hexagons Asset Lifecycle Intelligence division, en global ledare inom området digitala verkligheter, presenterar nya versioner av Intergraph Smart  3D, CADWorx  och programvaran CAESAR II. Dessa tre lösningar hjälper industriföretag använda 3D och smart reality för att designa, bygga och underhålla industrianläggningar på ett mer lönsamt, säkert och hållbart sätt. De nya versionerna är utvecklade i nära samarbete med Hexagons kunder och fokuserar på användarvänlighet och integration med existerande arbetsprocesser samtidigt som de hanterar nya behov.

Smart 3D 13.1 med nytt UI och funktionalitet för 3D-modellering 

Smart 3D Computer-Aided Design (CAD)-programvara hjälper företag inom design, upphandling och byggnad med att skapa, förändra, analysera och optimera projektdesign. Programvarans funktionalitet för att skapa projekt/as-built (anläggning i färdigt skick) tar bort begränsningar som finns i traditionella tekniker och möjliggör en äkta iterativ konstruktionsmiljö. 

Den senaste versionen av Smart 3D 13.1 introducerar ett nytt användargränssnitt samt förbättrade funktioner för modellering av sk brownfield (existerande anläggningar). Den innehåller även nya verktyg för att säkra dataintegritet när existerande data förs in i lösningen och enklare felsökning för administratörer. Dessutom innehåller den nya versionen förbättringar av funktionalitet inom områden som rörledningssystem, struktur, utrymmesanvändning och elektrisk installation. Versionen kommer efter det att Hexagon nyligen förvärvat iConstruct Pty Ltd, leverantör av prisbelönad programvara inom området Building Information Modelling (BIM) som används vid kommersiell och industriell byggnation samt infrastrukturprojekt. 

Sean Locke, europeisk Vice President för försäljning av Digital Projects på Hexagons division för Asset Lifecycle Intelligence säger: – Våra kunder är redan entusiastiska över det nya gränssnittet i Smart 3D, som ger dem tillgång till ett rikare innehåll och förbättrade arbetsprocesser. Efter förvärvet av iConstruct är vi stolta över att ännu en gång kunna höja ribban med branschledande konstruktionslösningar utvecklade för att svara upp mot viktiga projektkrav för våra kunder.

CADWorx V22 release

Sedan introduktionen av CADWorx för över 20 år sedan har lösningen revolutionerat branschen för industrikonstruktion med sin användarvänlighet, interkonnektivitet och skalbarhet. Den nya versionen CADWorx V22 har nytt gränssnitt och utökad funktionalitet och är den mest omfattande programvarusviten för anläggningsdesign på marknaden. Idag använder mer än 90 % av ledande företag inom teknisk konstruktion och ägare/operatörer globalt lösningen för att uppnå korrekta och tillförlitliga projektresultat. CADWorx är en integrerad och komplett svit som effektiviserar anläggningsdesign och tekniska processer. Den stödjer intelligent modellering av anläggningskonstruktion, processcheman och listar automatiskt vad som ska levereras baserat på anläggningens konstruktion.

Målsättningen med den nya versionen är att ytterligare öka värdet för kunden. Den innehåller bland annat ett nytt och intuitivt gränssnitt som naturligt följer ett projekts genomförande, avancerade sökmöjligheter och filter för att visualisera olika specifikationer och linjer, inställningar för dialog, strömlinjeformad linjenumrering till en enda dialog, möjligheter att modellera, exportera och rapportera cirkelformade basplattor i CADWorx Structure. Här finns även möjlighet att mäta komponenter samtidigt som 3D-skärningsplan och volymklippning används. Peter van der Weijde, Vice President för försäljning på Hexagons division för Asset Lifecycle Intelligence säger: – När det handlar om anläggningsdesign behöver byggnads- och anläggningsföretag och ägare/operatörer lösningar anpassade efter deras process- och konstruktionsbehov. – Den nya versionen av CADWorx lever upp till förväntningarna genom att erbjuda integrerad programvara som är skalbar, flexibel och viktigast av allt, enkel att använda. För projekt som kräver noggrannhet och krav på att hålla sig inom tids- och budgetramar, ger CADWorx det klart bästa värdet.

CAESAR II release 13

Ansvariga för rörkonstruktion är beroende av korrekt stressanalys när de konstruerar, utvärderar och rapporterar rörledningssystem för att garantera anläggningens driftsäkerhet. Får att uppnå det krävs effektiva lösningar enligt senaste riktlinjer och standard. I september släpptes den nya versionen av CAESAR II, det mest populära verktyget för att garantera säkra system och minska risken för fel. Den erbjuder utökad funktionalitet med de senaste rörledningskoderna för att ytterligare kunna minska kostnader genom hela anläggningens livscykel, lösningar för stressanalys av rör som tar hänsyn till vikt, tryck, temperatur, seismisk aktivitet och andra statiska och dynamiska förhållanden.