Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag lanseringen av Nexus – en öppen och flexibel plattform för digitala verkligheter skräddarsydd för diskret tillverkning, vilket bland annat inkluderar flyg, fordon, elektronik och konsumentprodukter. För första gången kan personer inom ingenjörs-, tillverknings- och kvalitetsdiscipliner enkelt ansluta, samarbeta och dela data i realtid för att främja innovation och tillverka högkvalitativa produkter mer effektivt och hållbart. 

Nexus fungerar som en kontaktpunkt för innovation och förbättrade arbetssätt som kopplar samman människor, mjukvara och maskiner över alla tillverkningsdiscipliner i realtid för att möjliggöra hantering av data i en säker miljö. De resulterande återkopplingsflödena möjliggör för branschöverskridande grupper att utvärdera effekten och resultaten av deras val i ett tidigare skede, vilket ger nya insikter och ingångar till problemlösning genom en produkts hela livscykel. 

– Tillverkningsindustrin förändras snabbt, och för att inte hamna på efterkälken behöver företag nya processer som möjliggör nya insikter och effektivitetsförbättringar i sin strävan mot att utveckla och producera på ett mer hållbart sätt. För att möta sina hållbarhetsmål behöver bolagen hantera utmaningar inom design, materialanvändning, produktion och produktlivslängder mer integrerat. Dagens fragmenterade landskap med punktlösningar och tekniker gör det svårt att fullt ut realisera potentialen då ingen leverantör har alla lösningar till skalbar och hållbar tillverkning, säger Hexagons vd och koncernchef, Paolo Guglielmini. 

– Genom Nexus möjliggör vi denna transformation genom att bryta ner de silos som håller tillbaka innovation. Oavsett om man vill uppnå mindre avfall, mindre omarbete, högre kvalitet eller optimera sin strategi för nollutsläpp av koldioxid kommer Nexus att hjälpa tillverkare att använda sin data för mer effektiv och hållbar verksamhet som i sin tur driver meningsfull förändring, fortsätter Paolo Guglielmini. 

Nexus är framtaget tillsammans med Microsofts senaste molnteknologi och förser kunder med större valmöjlighet och kontroll genom att koppla samman deras egna interna system med molnbaserade externa lösningar, och samtidigt skydda immateriella rättigheter genom hela ledet. Den öppna plattformen gör att användaren kan utforska och upptäcka nya verktyg, utbildningar och support genom en bred portfölj av mjukvara och hårdvara från Hexagon och många andra leverantörer. 

Plattformen kan utformas efter varje individ för ökad kontroll av arbetsflöden och teknikval, genom att bara koppla samman de lösningar de behöver från Hexagons breda tillverkningsportfölj, tillsammans med verktyg och teknologier från andra leverantörer. Detta inkluderar tillverkningssystem (MES) från Ogton och plattformen Altium 365 från Altium, verksamt inom Electronic design automation (EDA).

Alla produkter som ingår i Nexus möjliggör förbättrade dataflöden och tillgång till kärnapplikationer inom AI, visualisering och effektivisering av arbetsflöden vilket ger ökat mervärde till kunderna dagligen. De applikationer och lösningar som är byggda på Nexus plattform, oavsett om de är från Hexagon eller tredjepartsleverantörer, möjliggör för användaren att bygga autonoma och hållbara arbetsflöden.