Produktutvecklare får tillgång till alternativ för volymtillverkning,  precisions-toleranser, finishar och mycket mer

Världsledande digitala tillverkaren Protolabs utökar sitt erbjudande inom CNC-bearbetning via Hubs, en tjänst som ger kunder tillgång till ett globalt nätverk av digitala tillverkare. När kunderna laddar upp sina 3D CAD-modeller i Protolabs nätbaserade offertplattform, och om de uppfyller vissa kriterier, kan de automatiskt nå ett stort antal kvalificerade tillverkare.

Med Hubs får produktutvecklare därmed en smidig övergång mellan olika tillverkningsalternativ och öppnar upp tillgången till avancerad funktionalitet som gör att de kan minska kostnaden per tillverkad del, öka toleranserna, få tillgång till fler finishar och kunna utveckla större och mer komplexa delar.

– Vår verksamhet är helt fokuserad på att hjälpa våra kunder utveckla och vara innovativa. Därför satsar vi på att hela tiden förbättra vårt erbjudande, säger Stephan Garber, ansvarig för Protolabs i Norden och Baltikum. Lanseringen av Hubs innebär att våra kunder enkelt och smidigt får tillgång till marknadens snabbaste och för dem mest relevanta tjänsterna inom maskinbearbetning.

Via Hubs kan kunder få olika kostnadsalternativ för volymtillverkning och kan därmed minska kostnaderna per del, i takt med att volymerna går upp, från 1 000 delar och uppåt. Det är också möjligt att uppnå snävare toleranser, ner till 0,020 mm, liksom få kompletta delar med alla funktioner frästa, med gängade hål och med slutfinish genomförd. Vad gäller finishar erbjuds plätering (svart oxid, nickel) anodisering (Typ II, Typ III) samt kromatbeläggning i större volymer. Det går även att få delar från 0,5 mm upp till 1 000 mm tillverkade.

– Lanseringen av Hubs är ett strategiskt steg i vår satsning att hela tiden hjälpa våra kunder genom att vara en tillverkare som kan erbjuda allt från prototyp till volymtillverkning. Kunder kan dra nytta av Protolabs snabbhet, precision och tillförlitlighet vid CNC-bearbetning när de designar och utvecklar sina delar och dessutom få tillgång till ytterligare funktionalitet för att stödja deras projekt ännu mer, avslutar Stephan.

Hubs finns nu tillgängligt för alla kunder via:https://www.protolabs.com/sv-se/