Vi läser ofta om nya, möjliga tekniska framsteg som förarlösa bilar, artificiell intelligens AI, genombrott för elbilar, fabriker med enbart robotar – trots att den framtiden ligger längre bort i tiden än många av oss föreställer oss. Det som däremot sker redan idag är att delar av tillverkningsprocesser automatiseras. Elschema-ritningsprogram som exempelvis cadett ELSA används idag inom industrin för att effektivisera och automatisera stora delar av produktionen.

 

FläktGroup Sweden AB i Jönköping utvecklar och tillverkar flexibla moduluppbyggda luftbehandlingsaggregat. Företagets produkter inom brandsäkerhet, inomhusklimat och luftbehandlingsaggregat levereras till hela världen och används i kommersiella fastigheter, stora lagerlokaler, fabriker och även i hushåll.

Aggregaten, som renar, värmer och kyler luften kan vara små eller stora. Det som kännetecknar FläktGroup:s produktflora är att alla aggregat är unika och att de skräddarsys efter kundspecifika krav. Det kan ta ett år eller mer innan man bygger ett aggregat med samma specifikationer igen.

– Det här gjorde det nödvändigt att välja ett program som kunde automatgenerera dokumentationen, berättar Oskar Söderblom som är systemansvarig för projektet på FläktGroup:s utvecklingsavdelning.

Vi valde cadett ELSA, ett elschema-ritningsprogram som, likt en kameleont, kan anpassa sig och användas för att automatisera stora delar av produktionen.

Projektet som drivs under namnet Controls for Modular – iCON – är ett av de största utvecklingsprojekten i företagets historia. Man räknar med att när projektet lanseras under 2019 så kommer det att leda till stora förändringar av hur man lägger upp arbetet och en ökad effektivitet i stora delar av produktionen.

Uppbyggnad

Systemet är uppbyggt så att en order från FläktGroup:s affärssystem överförs till en särskild övervakningsmapp som cadett ELSA helt enkelt läser av. I mappen ligger all information såsom komponenttexter, postbeteckningar, funktionsbeskrivningar samt vilka optioner som ska användas. När en order kommer in så påbörjas den automatiska bearbetningen.

cadett ELSA tar reda på vilka optioner som är kopplade till ordern och skapar en destinationsmapp med bl.a. el-scheman och tabeller. Därefter genereras en mapp med komplett underlag för tillverkning med bl.a. AutoCAD- och pdf-filer, och annan dokumentation. Vid behov översätts dokumentationen till rätt språk. Om något går snett så skapas en loggfil som beskriver vad som är fel. Programmet går igenom alla dokument, plockar bort tomma sidor, numrerar om bladen och skapar en säkerhetskopia på hela projektet.

Optioner

– Från början trodde vi att det skulle bli några hundra optioner men vi har nu närmat oss tusen. Det blev lite större än vi tänkte från början, berättar Oskar Söderblom.

För att skräddarsy en order använder säljarna produktvalsprogram som tillsammans med ett annat program hanterar alla optioner i cadett ELSA. Säljarna väljer alla detaljer från storlek på fläktar till olika filter och funktioner. De kan välja t.ex. mellan enfas eller trefas motor, bestämma om det kommer att behövas en dubbel trefasmatning, ange vilka givare som ska användas, osv.

En stor fördel är att säljarna tidigt i processen får ut en unik dokumentation med el-schema, flödesbild och annat som genereras automatiskt på 15-20 minuter. På så sätt kan kunden rätt så omgående få en bekräftelse på vad man kommit överens om, få dokumentation samt underlag för eventuella justeringar.

– Det här skulle vi aldrig kunna åstadkomma om vi fått rita schemat för hand, berättar Oskar Söderblom.

Unik identifikation av komponenter

En av de mest uppskattade funktionerna är automatisk identifikation av komponenter. Normalt döper man exempelvis givare i ett aggregat efter FläktGroup:s standard, men ibland vill kunden använda sin egen standard vilket tidigare krävde att vi gjorde ändringar manuellt. Med cadett ELSA slipper vi göra det, eftersom översättning till de nya kundspecifika beteckningarna sker automatiskt. Den unika identifikationen av komponenter gör att kunden kan välja vad komponenterna ska heta.

– Den stora skillnaden är att postbeteckningen är enklare att hantera så att vi slipper manuell handpåläggning. Det blir både smidigare och lättare att göra uppdateringar, kommenterar Oskar Söderblom.

Säkerhetskopia

– Säkerhetskopian av en order används främst när kunden kommer in med ändringar. Då har vi ett original att utgå ifrån och kan göra ändringar på det. I nästa fas av utvecklingsprojektet arbetar vi med en lösning där ordern ska kunna uppdateras med eventuella ändringar bara genom en knapptryckning, förklarar Oskar Söderblom och fortsätter:

– Den stora vinsten med cadett ELSA är att vi slipper anställa flera elkonstruktörer som ritar om och som gör ändringar för varje ny produkt. Med tanke på de stora volymer som vi idag hanterar skulle det ta för mycket tid och det skulle inte heller vara möjligt.

– Det gamla systemet som användes tidigare var inte modulärt uppbyggt, det var inte lika lättanvänt. Det var komplicerat och mycket svårare att göra ändringar. Med den optionsbaserade automatgenereringen i cadett ELSA skapar vi nu produktionsunderlag med elscheman och andra dokument och klarar att hantera ungefär 100 beställningar per dag, helt automatiskt.

– Vi har nu testat lösningen i över ett år och sett att den fungerar väl. Den kommer att underlätta vårt arbete avsevärt och på ett sätt som vi bara för några år sedan inte ens kunde föreställa oss, konstaterar Oskar Söderblom.

Franz Smidek