Forskare vid Linnéuniversitetet har utvecklat en mer miljövänlig metod för att återvinna kobolt ur litiumjonbatterier. Med en lösningsvätska bestående av lättillgängliga ämnen, som framställs av urin och ättiksyra, kan 97 procent av den åtråvärda metallen återvinnas och forskarna ser goda möjligheter till storskalig tillämpning. 

En ny metod för att utvinna kobolt ur litiumjonbatterier, utvecklad av Ian Nicholls vid Linnéuniversitetet och hans forskargrupp, för oss mot en grönare batteriindustri. Metoden adresserar två huvudsakliga problem för dagens batteriåtervinning – höga energikostnader och hälsofarliga biprodukter. 

Det hela går ut på att lösa upp litiumkoboltoxid, den sammansättning av metaller som finns i litiumjonbatterier, i en ny typ av lösningsvätska, varpå kobolt frigörs och kan återanvändas till nya batterier. 

– Lösningsmedlet är en kombination av två enkla substanser. Det ena är ett enkelt derivat av urea som finns naturligt i urin. Det andra är acetamid, vilket lätt kan framställas av ättiksyra, förklarar Subramanian Suriyanarayanan, en av Linnéuniversitetets forskare bakom lösningsvätskan som de utvecklat sedan 2013. 

I laboratoriemiljö har Linnéuniversitetets forskare lyckats utvinna över 97 procent av koboltinnehållet i ett stycke litiumkoboltoxid som har tillbringat två dygn i upphettad lösningsvätska. Råvaran har sedan använts till nya batterier, vilka i sin tur har återvunnits på nytt med bibehållen effekt. 

Den största fördelen med lösningsvätskan är att extraktionen sker vid mycket lägre temperaturer. Metoden blir därmed mycket mer energieffektiv än de lösningar som finns idag, till exempel pyrometallurgi, som behöver extrema temperaturer, ofta högre än 1400 grader. 

– I vårt fall är reaktionen som mest effektiv redan vid 180 grader Celsius. Kombinationen av lättillgängliga, relativt harmlösa ämnen och energisnålhet gör att vår metod har potential att fungera även i stor skala, säger Ian Nicholls. 

Foto: Joakim Palmqvist, Linnéuniversitetet