Hexagon AB, världsledande inom sensor-, programvaru- och autonoma lösningar, tillkännagav idag förvärvet av CADLM SAS, en pionjär inom att driva datorstödd teknik (CAE) med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för att revolutionera effekten av simulering i produktutvecklingsprocesser och livscykler.

Frankrike-baserade CADLM grundades 1989 och har mångårig erfarenhet av att utveckla beräkningsdesign och optimeringsmetoder för industriella produkter och processer och har sedan 2014 utvecklat lösningar för AI och maskininlärning. Dess mjukvaruplattform ODYSSEE tillämpar AI och maskininlärning på verkliga sensordata och fysikbaserade simuleringsdata för att producera korrekta, förutsägbara modeller av en produkt med effektiva datorkraftnivåer. Kombinationen möjliggör snabbare, effektivare simuleringar av dynamiska, flerfysiska fenomen – som bilkrasch och säkerhet – som fullt ut karakteriserar och förstår verkliga produktbeteenden. Denna insikt gör det möjligt för ingenjörer att utforska designutrymmet mer omfattande och interaktivt och förbättra nästa generations produkter utan oöverkomlig datorkostnad eller tid.

Dessutom möjliggör den genomgripande användningen av den digitala tvillingen bortom den tidiga designfasen tillverkare att utnyttja bildigenkänning, förutsägbar simulering och felförutsägelse för att hantera utmaningar som stillestånd, genomströmning, kvalitet och flexibilitet under hela tillverkningsprocessen.

– Konvergensen mellan CAE och framsteg inom datahantering, AI, maskininlärning och en alltmer kopplad tillverkningslivscykel förändrar branschens förmåga att hantera alltmer komplexa designutmaningar med snabb innovation och ökad produktivitet, säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén.

– CADLM: s AI-kunskap och -teknologi stärker ytterligare vår portfölj för smarta tillverkningslösningar och sätter data i arbete efter den tidiga designfasen för att förbättra produktdesigninnovation, tillverkningsproduktivitet, produktkvalitet och miljömässig hållbarhet genom minskat materialavfall.

CADLM kommer att verka som en del av Hexagons Division Manufacturing Intelligence. Förvärvet har ingen betydande inverkan på Hexagons resultat. Slutförandet av transaktionen (stängning) är föremål för normala stängningsvillkor.