Den nya versionen har blivit snabbare än tidigare och fått en mängd nya funktioner. Förbättringar har skett bl.a. med ritningsutbyte med andra CAD-program som Autodesk Revit. ProgeCAD har också blivit lättare att använda, och lättare att skräddarsy efter dina behov. Du kan nu infoga formler och gör beräkningar i tabeller, t ex för att beräkna rumsytor eller mängda ingående komponenter. Ladda ned och prova ProgeCAD 2020 idag.

Nyheter:

 • Länkar du till andra ritningar så får du automatiskt Xref-meddelanden när dessa ritningar ändras
 • Blockhanteraren (symbolhanteraren) iCADLib är nu översatt i den svenska versionen
 • Arkitektapplikationen Easy Arch 3D är nu översatt i den svenska versionen
 • Snabbare öppnade och sparande av stora ritningar.

Du kan nu infoga formler och gör beräkningar i tabeller, tex för att beräkna rumsytor eller mängda ingående komponenter

 • Skapa enkelt egna linjetyper
 • Förbättrade och förenklade konstruktionslinjer
 • Lättare att anpassa och skräddarsy ProgeCAD, bland annat via de nya paletterna

Både svensk och engelsk stavningskontroll

 

Du kan nu kopiera objekt längs med en polylinje (matrisbana)

Nya paletter i ProgeCAD ger dig ett nytt sätt att välja dina vanligaste kommandon som du redan har i menyer, verktygsfält och ribbon

 • Symboler som du använder ofta vill du inte leta efter, med paletterna får du snabbare tillgång till dem
 • Färdiga snittmarkeringar med fördefinierade mönster gör att du slipper gå in i en komplicerad dialogruta och gör dina inställningar varje gång.
 • Paletterna är helt anpassningsbara så det går ta bort t.ex. de som bara innehåller kommandon och modifiera/skapa nya för block och snittmarkeringar.

ProgeCAD 2020 har förbättrad måttsättning. Nu kan du automatiskt måttsätta en polylinje.

 • Blockeditorn är en ny funktion för betydligt enklare redigering och skapande av block. Om du i äldre versioner av ProgeCAD skulle redigera ett befintligt block var du först tvungen att spränga det till sina beståndsdelar (linjer, cirklar, bågar, text). Därefter kunde du göra din förändringar och skapa ett nytt block. Med den nya Blockeditorn öppnas blocket i en egen ritmiljö där du bara jobbar med blocket och gör dina förändringar utan att spränga och definiera om det. Klicka sedan bara på spara och så ändringarna är gjorda.
 • Utforskaren i ProgeCAD har gjorts om till ett mer intuitivt och enkelt gränssnitt
 • Förbättrad BIM-import bl.a. annat via IFC står för Industry Foundation Classes som är ett neutralt format för utbyte av BIM-information
 • Tillgång till 100 000-tals BIM-objekt via direktkoppling till BIM&CO
 • Förbättrad kompatibilitet med Autodesk Revit, Mechanical, Civil, GeoMaps och AEC
 • Förbättrad hantering av skannade 3D-bilder