Siemens Digital Industries Software meddelade att den svenska tillverkaren av el-flygplan Heart Aerospace har valt programportföljen Capital från Siemens Xcelerator-portföljen av programvaror och tjänster för att stödja design, utveckling och certifiering av elflygplan med nollutsläpp. Siemens Capital kommer att tillhandahålla elektrisk och elektronisk (E/E) systemkonstruktion och stöd när Heart Aerospace möter marknadens och myndigheternas krav på eskalerande prestanda och kommersiella certifieringskrav.  

Som en del av den omfattande elektrifieringen av dessa flygplan måste Heart Aerospace ta itu med komplexiteten gällande Electrical Wiring Interconnect System (EWIS) samtidigt som man tar itu med riskhantering kring kravuppfyllnad för elektriska system. Capital-verktygets unika funktionaliteter kan hjälpa Heart Aerospace att utnyttja automatisering och digital datakontinuitet för att underlätta en snabbare efterlevnad av lagstiftningen. Detta var ett viktigt skäl till att välja Capital-programvaran från Siemens.

– Heart Aerospace har valt Capital från Siemens Xcelerator-portföljen, vilket ger dem den fördel som följer av en digitaliserad utveckling av E/E-system redan från början, säger Anthony Nicoli, Senior Director för Aerospace & Defense, Siemens Digital Industries Software. För att framgångsrikt kunna konkurrera om flygrutter måste eAircraft uppnå krävande prestandamål med hjälp av fullt certifierade, effekt- och viktoptimerade E/E-system.  Siemens är glada över att kunna hjälpa Heart Aerospace att effektivisera flygplanskonstruktionen för att uppfylla både prestanda- och certifieringskrav.

– Som ett ungt företag med ett nytt projekt bestämde sig Heart Aerospace för att införa Capital-programvaran, som var det enda verktyg vi utvärderade som stöder skapandet av elektriska och avioniska systemleveranser och sömlöst flödar dem nedströms till EWIS:s fysiska produkter för varje utvecklingsfas, säger John Rader, Section Lead Electrical Wiring Interconnect System (EWIS) Engineer, Heart Aerospace. Förbättringen av arbetsflödet, särskilt med tanke på att konfigurationshanteringen i Capital är både stark och intuitiv, gör att man kan fokusera på konstruktionen och inte på verktyget. Med sofistikerade analysmodeller som exempelvis beräkning av spänningsfall samt den fantastiska support som finns tillgänglig är Heart Aerospace övertygade om att vi gjorde det bästa valet.