Under 2008 till 2010 har Mättjänst och Stockholms stadsmuseum samarbetat runt ett EU finansierat projekt med att dokumentera källarvalven under det forna svartbrödraklostret i Gamla stan, Stockholm.
 
Kort historik
 Svartbrödraklostret byggdes vid 1300 talets mitt och mot slutet av 1300-talet hade klostret nått ett visst anseende.
År 1359 ska den unga svenska drottningen Beatrix och hennes nyfödde son, enligt vissa historikers antaganden, ha begravts i klosterkyrkan, och år 1377 (enligt säkrare uppgifter) drottning Rikardis.
 
Klostret förstördes fullständigt vid en svår brand som drabbade Stadsholmen år 1407 där även några munkar omkom i eldsvådan. På kort tid återuppbyggdes klostret, nu större och vackrare än förut. Det nya klostret var Stockholms största och spelade även en viss politisk roll. Här utsågs Karl Knutsson (Bonde) till rikshövitsman under Engelbrektsupproret 1436, och här valdes Sten Sture den äldre för andra gången till riksföreståndare 1501.
 
År 1528 upplöste Gustav Vasa klostret, men klosterkyrkan stod kvar och några huslängor likaså. Några munkar bodde kvar under en tid. Först 1547 revs klostret och byggnadsmaterialet användes till om- och tillbyggnader av slottet Tre Kronor.
 
Tydligen revs inte klostret ända ner till grunden, utan några källarvalv sparades som idag kan besökas. Det är två källarrum med sju mäktiga tegelvalv vid Södra Benickebrinken 4 invid Österlånggatan i Gamla stan, vilka ursprungligen antas ha använts som härbärge för vägfarare och pilgrimer.
 
Fastigheten Venus med det bevarade medeltida huset renoverades och byggdes om 1878.  Under ombyggnaden revs valven i bottenvåningens sal. De medeltida valven i den nedre källarvåningen behölls emellertid. Det är dessa som kan ses på bild samt även beses som film på youtube. (sök på svartbrödraklostret på YouTube)
 
Om klostrets utbredning och övriga till klostret hörande byggnader finns olika teorier.
Det är för att städja eller förkasta en del av dessa som 3D laserskanning samt ritningsframtagning är en del av nyckeln.
 
Projektets genomförande
 Våren 2009 genomfördes en första laserskanning av de gamla klostervalven, ca 10 uppställningar. Utrustningen som användes var en Leica scanstation.
Baserat på detta material skapades dels en film som kan beses på Stockholms stadsmuseum samt på youtube och även en enklare modell.
Detta första resultat låg sedan till grund för en ansökan för bidrag för fortsatt dokumentation.
 
Hösten 2010 genomfördes i två omgångar ca 40 kompletterande skanningar av övriga källarutrymmen, genomgångar på bottenplan samt fasader.
Utrustningen denna gång var en Leica C10, den modernaste scanner som finns idag.  Dessa nya uppställningar har sedan registrerats ihop med de äldre till ett gemensamt punktmoln.

 Nyttan med dokumentation
Nyttan med denna dokumentation förklarar Anna Bergman, vid dokumentationsenheten på Stockholms Stadsmuseum  
– Eftersom den nuvarande byggnaden har en oregelbunden plan och innehåller flera källarnivåer är det svårt att få en uppfattning om de olika rummens förhållande till varandra. De tredimensionella uppmätningarna ger en helt annan känsla för husets uppbyggnad och volymer, något som är svårt att få genom tvådimensionella ritningar eller genom att gå runt i huset.