Från 1 000 till 70 komponenter. Så dramatiskt blir det när bensinmotorn ersätts med elmotorn. Men samtidigt dyker det upp andra helt nya möjligheter för dagens leverantörer när fordonsflottan ska elektrifieras. Här är listan inom vilka områden det handlar om.
Med färre komponenter i en elmotor jämfört med en bensinmotor är det självklart att det kommer att tillverkas färre artiklar. Vilket i sin tur betyder färre leverantörer. Därför har FKG, Fordonskomponentgruppen, identifierat sju områden där dagens leverantörer skulle kunna hitta nya möjligheter. Målsättningen är att i januari 2020 kunna presentera 70 helt nya komponenter som kommer att finnas i framtidens elbil.
– Det handlar om ganska många artiklar. Jag var orolig över att det skulle vara svårt att hitta 70 stycken, men det kommer faktiskt mycket som är nytt. Elektrifieringen påverkar inte bara artiklarna i sig, utan hela fordonsindustrin, säger Peter Bryntesson, Senior Advisor på FKG.
För elfordonstillverkaren NEVS i Trollhättan handlar det i framtiden om att hitta leverantörer som kan bidra med innovativa tekniska lösningar av förstklassig kvalitet.
– Se den här förändringen som vi är på väg in i som en fantastisk möjlighet att utnyttja er entreprenörsanda. Vi behöver bra idéer på tekniska lösningar och är villiga att lyssna på dem, säger Daniel Roos, Head of Group Strategy & Business Development på NEVS.
Här är de sju områden som FKG har identifierat:
Energiladdning – framför allt batterier men även vätgas, bränsleceller och mycket elektronik.
Laddning – inte bara laddhandske utan även laddare ombord och hur elen ska ta sig till fordonet.
Kraftelektronik – en elbil har högre spänning än en bensindriven bil så det behövs en stor mängd kablar.
Transmission – även om det inte behövs någon växellåda kommer det att krävas någon form av omväxlare av varvtal. Men det handlar om en annan typ av växellåda och andra krav, exempelvis är en elmotor tyst vilket kräver att kugghjulen också är tysta.
Drivlina – kommer fordonstillverkarna att tillverkare elmotorn själva eller inte? Beroende på vad tillverkarna satsar på krävs olika typer av leverantörer.
Klimatsystem – en bensinmotor är en värmekälla så hur ska en elbil få värme? Här behövs det flera nya artiklar.
Främre motorrum – motorrummet försvinner med elmotorn och ersätts av en så kallad frunk, ett främre bagageutrymme. Här behövs det nya lösningar för att utnyttja utrymmet på bästa sätt?