Protolabs har nu öppnat sitt toppmoderna 3D-printcenter i Putzbrunn utanför München, Tyskland. I den totalt 6 500 kvadratmeter stora anläggningen finns över 60 3D-printmaskiner som kan genomföra många olika processer som DMLS, Multi Jet Fusion, stereolitografi och selektiv lasersintring. Intresset för 3D-printing har ökat radikalt de senaste åren och Protolabs anläggning kommer att serva kunder inom flera olika branscher som fordonsindustri, medicinteknik, flyg- och rymdteknik samt maskin- och anläggningsteknik.

Totalt har närmare cirka 135 miljoner kronor (13,5 miljoner euro) investerats i anläggningen, inklusive det senaste inom ventilations- och energiförsörjningsteknik. Ytterligare cirka 25 miljoner kronor (2,5 miljoner euro) investeras dessutom i mer maskinutrustning och nya tjänster. Sammantaget ökar Protolabs, som är branschledande på tillverkning av prototyper och mindre serier, sin 3D-printkapacitet med upp till 60 procent. Företaget förväntar sig en genomsnittlig tillväxttakt på 20 procent per år.

– Vi är mycket glada över att nu ha öppnat vårt nya europeiska 3D-printcenter, förklarar Daniel Cohn, VD för Protolabs i Tyskland. ”Den nya produktionsanläggningen utökar avsevärt Protolabs kapacitet och möjliggör ytterligare tillväxt för banbrytande 3D-printteknologier i framtiden. Vi kan därmed erbjuda våra kunder ett ännu bättre utbud av tjänster och fortsätta hålla vårt löfte att leverera kvalitetsbearbetade prototyper och små serier på bara några dagar.

Grönt 3D-printcenter – certifierat enligt ISO14001-standarden

Hållbar utveckling är avgörande för Protolabs och fokus vid planering och uppförande av byggnaden har legat på hållbara koncept och teknologier. Protolabs-anläggningen har lett vägen för banbrytande energistandarder och verksamheten i Putzbrunn har även en detaljerad miljöstrategi med framtidsorienterade produktionsalternativ för att spara resurser och minska koldioxidavtrycket. ISO14001-certifieringen är ett bevis på företagets fokus på hållbarhet inom alla områden.

Dels har energiförbrukningen reducerats markant tack vare tekniker för värmeåtervinning och spillvärmeutnyttjande, liksom intelligent sammankoppling av andra viktiga processtekniska medel för att spara energi och resursförbrukning. Vid anläggningen finns även laddningsmöjligheter för el- och hybridfordon i ett eget parkeringshus där elen kommer från en mix av grön el. Ett annat fokus har varit på ljudnivån i byggnaden. Med moderna filter och ljuddämpare kan Protolabs hålla ljudemissionerna under 26 decibel.