På Orkla Foods lager rullar den autonoma lagerroboten. Den scannar av sin omgivning, planerar sitt arbete och är redo att packa och lasta varor på lastpallar – allt i samspel med människor och andra robotar.

I tre års tid har Örebroforskare inom ramen för EU-projektet Iliad arbetat med att utveckla autonoma lagerrobotar som kan arbeta med människor på ett säkert sätt. Dessa robotar sköter sin installation själva, de kan planera sitt arbete och lär hela tiden av sina erfarenheter.

– Vår vision är att företag ska kunna köpa en robot, ställa den på sitt lager och utan ytterligare investeringar ha en autonom lagerarbetare som kan samarbeta med befintlig personal, säger Martin Magnusson, vetenskaplig ledare för projektet Iliad och lektor i datavetenskap vid Örebro universitet.

Just detta, att robotar är lätta att ta i bruk, är en av styrkorna med projektets lagerrobotar. Det gör det också möjligt för mindre företag att investera i automationslösningar eftersom det inte krävs några större anpassningar av lagerlokalen.

– Man behöver inte planera specifika rutter och trafikregler som är en stor del av installationskostnaden. Det bestämmer robotarna själva, säger Martin Magnusson.

Kan liknas vid autonoma bilar

En annan unik funktion hos Iliad-projektets robotar är att de hela tiden lär av sina erfarenheter. De observerar sin omgivning och kan förutspå rörelsemönstren på en specifik arbetsplats.

– Roboten kan lära sig var det kommer att finnas många människor vid en viss tidpunkt och sedan undvika dessa ytor, förklarar Achim Lilienthal, projektkoordinator och professor i datavetenskap vid Örebro universitet.

Planering av arbetsuppgifter, rörelsemönster och koordination mellan robotar är integrerade i samma system, ungefär som hos självkörande bilar.

– Robotar ska kunna samarbeta. De ska inte befinna sig på samma ställe för att utföra samma uppgift, säger Achim Lilienthal.

Sensorer för ökad säkerhet

För att robotar ska kunna detektera människor är de utrustade med bland annat en särskild säkerhetskamera. Den upptäcker människor som bär reflexvästar och minskar på så sätt risken för arbetsplatsolyckor.

– En fördel är att systemet fungerar oavsett om en människa står upp eller ligger ner, säger Achim Lilienthal.

En annan säkerhetsåtgärd som ska testas på Orkla Foods lager i Örebro är så kallade eyetracking-glasögon. Tekniken gör det möjligt för roboten att registrera ögonrörelser hos människor som bär dessa.

– Genom att projicera en blinkande pil på golvet uppmärksammar roboten människor som inte har sett den att den är i närheten och visar vart den är på väg, säger Martin Magnusson.

Teknologi för flera sektorer

Utvecklingen av Iliad-robotar drivs av livsmedelsindustrins behov av flexibla och självständiga robotar som kan arbeta tillsammans med människor. Men flera sektorer kommer att kunna dra nytta av teknologin som utvecklas inom projektet.

– Navigering, positionering, trafikstyrning och rörelseplanering är nycklar i ett automatiskt system. Kan vi dock göra systemen mer självlärande över tid blir de än mer autonoma i framtiden och på så sätt en effektivare lösning för våra kunder, säger Patrik Silverby, ansvarig för mjukvaruutveckling på Kollmorgen Automation AB, en av parterna i Iliad-projektet.

Om ett år avslutas projektet och forskarna ska nu fokusera sitt arbete på att integrera de olika komponenterna i ett system. Robotar ska utrustas med armar, som utvecklas vid universitetet i Pisa, och med skärverktyg för plast – en helt ny lösning som inte har varit möjlig tidigare.

– Många av de komponenterna vi utvecklar kommer att kunna användas inom fler branscher och integreras i andra typer av robotar, säger Achim Lilienthal.