Bilbranschen står inför sin största förändring och utmaning genom tiderna. Och Norge har redan tagit täten när det gäller att forma ett mer hållbart samhälle. Nästan hälften av alla nyregistrerade norska bilar under första halvåret 2019 var elbilar.

Många tunga aktörer inom bilbranschen har under året gått samman för att sprida budskapet: elbilen gör mindre skada på miljön. Även bland tillverkarna verkar det numera råda samma övertygelse.

Därför befinner sig bilbranschen nu i en gigantisk förändring, när de fossildrivna bilarna ska fasas ut och ersättas av elbilar.

Norge har, mycket tack vare olika subventioner och skattelättnader, gått i bräschen i denna omställningsfas. 45 procent av landets nya bilar var fram till halvårsskiftet elbilar, att jämföra med Sveriges fem procent (och 11,5 procent för laddhybrider).

Givetvis har fordonsbranschens omställning en framträdande plats på Elmia Subcontractor (12–15 november). Då finns en rad varumärken representerade på de olika scenerna, bland annat Scania, Volvo Bussar och VW-gruppen. Just VW-gruppen, där Audi, Skoda och Porsche ingår, står inför en enorm elbilssatsning på 300 miljarder kronor de kommande åren. Tanken är att presentera 70 nya modeller av elbilar och att på sikt fasa ut förbränningsmotorn.

– Det är en total omställning och den största satsningen genom tiderna inom VW-koncernen. Nu tar vi stafettpinnen. Elbilarna ska gå från att vara en nischprodukt till en volymprodukt, säger Sten Forsberg, som är chef för Volkswagen Personbilar i Sverige och som kommer till Elmia Subcontractor för att berätta om det omvälvande beslutet och vad det betyder för produktionen.
Den här omställningen påverkar inte minst mängder av underleverantörer och samarbetspartner, uppskattningsvis några hundra bara i Sverige. Dagens befintliga kommer att behöva anpassa sin produktion för att möta framtiden, och nya företag med andra kompetenser kommer att etablera sig. Det handlar helt enkelt om att våga tänka i nya banor – för att på så vis öppna upp nya möjligheter till affärer.
Som jämförelse: För att bygga en dieselmotor krävs cirka 700 komponenter medan elmotorn endast består av ett 50-tal artiklar.
Eftersom förutsättningarna för alla leverantörer så hastigt förändras har branschorganisationen Fordonkomponentgruppen (FKG) dragit igång ett projekt som syftar till att sätta fokus på elektrifieringens konsekvenser och möjligheter. Tanken är att identifiera 70 nya artiklar som alla är en effekt av elektrifieringen och att dessa ska presenteras på Elmia Subcontractor. 
– Vi vet att intresset för projektet är stort bland våra medlemmar. Genom att vara med på Elmia-mässan vill vi även nå företag som idag inte är leverantörer till fordonsindustrin, men som mycket väl kan bli det i framtiden. Om korten spelas rätt har de svenska leverantörerna till fordonsbranschen alla möjligheter att bli vinnare, säger Peter Bryntesson, senior rådgivare på FKG.

Däremot är allmänhetens okunskap kring elbilar fortfarande en stor utmaning. Analysföretaget PSB har i en global och ny undersökning kunnat påvisa att 42 procent av invånarna i USA tror att en elbil måste drivas av bensin för att kunna fungera. Men trots denna brist på kunskap tror allmänheten i såväl USA som Europa och Kina att elbilarna ändå kommer att ta över marknaden.
Nästan 80 procent av amerikanerna tror också att elbilar inte fungerar i höga och låga temperaturer. Som ett svar på det kan man bara konstatera att Norge under 2019 är det land där det har sålts flest elbilar per invånare; ett land där det inte är ovanligt med 25 minusgrader på vintern.