Ännu en gång visar Malmö att man vågar och vill. Den kaxiga lillebrodern i söder har gjort det igen. Den här gången är det Glasvasen vid Centralstationen, en grön glasbyggnad med både hållbarhetsprofil och arkitektoniska utmaningar exteriört och interiört. En byggnad som skapar nya aha-upplevelser.

– Det känns jättekul att få bidra till detta. Byggnaden ligger helt i vår långsiktiga strategi att utveckla järnvägsområdet och Glasvasen smälter väl in i stadsbildens många element. Glasvasen blir en viktig del i att stärka stråket från Nyhamnen till city, säger Peter Härle, affärsutvecklare på Jernhusen som uppför Malmös nya utropstecken.

Projektet är en samverkansentreprenad; Jernhusen som byggherre och Veidekke som byggentreprenör och Malmö stad. Husets utformning har Kanozi Arkitekter i Malmö tagit fram medan Tengbom Arkitekter har färdigprojekterat.

Revit-modell

– Vi kom in i bygghandlingsskedet där vi tog över en Revit-modell från Kanozi arkitekter. Projektörerna arbetade i olika program och för att samordna använde vi programmet Navis Works, berättar Nadia Petersson, ansvarig för Revit-modellen på Tengbom Arkitekter.

Under projektmötena, som var en gång i veckan, länkade CAD-samordnaren ihop underkonsulternas 3D-filer för att kunna göra kollisionskontroller mellan till exempel konstruktionsmodellen och arkitektmodellen.

– Glasvasen är ett BIM projekt, d v s all information om objekten finns samlad i 3D modellen. Konstruktionsmodellerna är alltid inlänkade för att se pelare och betongväggar. Det är en samordningsfråga så att det blir rätt mellan Arkitekt- och Konstruktionsmodellen, säger Nadia Petersson.

Konstruktörerna Cowi, Tyrens och Scandinavian WeldTech A/S (SWT) har använt sig av 3D Impact. Cowi har tillverkat prefabsommen medan Tyrens har konstruerat grundplatta, pålar och spont i samarbete med Håkan Bredenberg samt den övergripande konstruktionen. Konstruktör för stålkonstruktionen har SWT i Danmark varit.

Impact

– Vi har gjort prefabstommen och den gjorde vi i Impact Precast, vilket är ett bra program för prefab. Du får med allt som behövs för att fabriken skall kunna konstruera elementen. I grund och botten använder vi AutoCad, säger Andreas Palenryd, gruppchef på Cowi.

För stålstommen har SWT använt Advance Steel. Det är precis som Impact Precast ett program som kan köras med AutoCAD som bas, men inriktat på stålprojektering och ståltillverkning.

– Med detta har vi kunnat exportera skärfiler på samtliga plåtar och få dem automatiskt skurna med mycket hög precision i en skärmaskin. I detta fall en absolut nödvändighet för att kunna tillverka de svängda fasadbalkarna inom givna toleranser, säger Max Hultman, som är projektledare på SWT som tillägger att det varit ett kul projekt men att framförallt fasadbalkarna har varit en utmaning både i modellering och i produktion med tanke på den spännande formen.

Inredning

Respektive hyresgäst har beretts möjligheter att anpassa lokalerna efter sina egna önskemål och behov för att stödja sin specifika verksamhet. Lokalerna är en viktig del i företagets ansikte utåt och en viktig konkurrensfaktor för att attrahera kompetent personal.

– Idén bakom Glasvasen ligger till stor del i dess form och vad just den formen kan göra för platsen. Huset är som en organisk skulptur som är både fri och en stark spelare med egen karaktär, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare på Kanozi Arkitekter.

Alla produkter är specifika vilket har medfört stora utmaningar för både leverantörer och byggentreprenör. Glasvasen är ett miljösmart hus med låg energiförbrukning, hållbara material och hög teknisk innovationsgrad.

BREEAM Excellent

Huset klassas som BREEAM Excellent, med gröna sedumtak som bidrar till den biologiska mångfalden. Huset projekteras och byggs med fokus på fuktsäkra lösningar, låg energiförbrukning, behovsanpassad ventilation som styrs av temperatur och CO2-halt.

Byggnadsmässigt har detta projekt inneburit stora utmaningar. Byggnaden är byggd på gammal sjöbotten med olika utfyllnadsmassor och kalksten.

Alla arbeten övervakades av vibrationsmätare, ljudmätningar och kontroll av grundvattennivåer så att inga störningar skulle uppstå för tågtrafiken i tunneln, berättar Tommy Boström, platschef för Veidekke.

Ovanpå finns en 550 mm tjock platsgjuten betongplatta. Huset är 1200 kvm/plan fördelat på sex plan. Källaren har ett generöst omklädningsrum för cyklister med tillhörande cykelparkering samt bilplatser för de som är mer bilberoende. Konstruktionen består i huvudsak av pelare och HDF-bjälklag. Den glasade fasaden är specialtillverkad av Fasadglas, ett svenskt företag. Fasadens gröna glaspartier hänger på en stålkonstruktion en bit utanför betongstommen.

Sensorstyrda persienner

­– För att inomhusklimatet skall vara jämt finns det i kontoren persienner som styrs automatiskt av sensorer på södersidan. Hela fasadpaketet är ljud, ljus och brandsäkert. Det är en stor del av entreprenaden, tillägger Tommy Boström.

– Det är en fantastisk resa Jernhusen tillsammans med Malmö stad har påbörjat och slagit in på. Detta är en ny stadsdel som växer fram mitt i staden. Mycket är gjort men mycket mer spännande stadsutveckling återstår. Detta är verkligen en ny framsida av Malmö och stationsområdet. Den fortsatta utvecklingen vilar nu på det planprogram Jernhusen och Malmö stad tagit fram tillsamman. Av detta framgår att Jernhusens utbyggnad kommer inrymma drygt 100 000 bta, berättar Peter Härle avslutningsvis.

Text och bild: Kim Hall