Optimera resurser för hållbart byggande

Trimble introducerar de senaste versionerna av sina Tekla programvarulösningar för byggbar byggnadsinformationsmodellering (BIM), byggkonstruktion och hantering av ståltillverkning. Tekla Structures 2023, Tekla Structural Designer 2023, Tekla Tedds 2023 och Tekla PowerFab 2023 erbjuder betydande förbättringar av produktivitet, effektivitet och kvalitet. De senaste Tekla-programvarorna höjer ribban för automatiserade och uppkopplade arbetsflöden genom projektets alla faser och med alla intressenter.

De senaste Tekla-versionerna har betydande förbättringar av prestanda, vilket möjliggör smidigare projektleverans av modeller som vanligtvis växer i både storlek och komplexitet. Kraftfull programvaruprestanda är nyckeln till att göra det möjligt för flera intressenter att konsultera, använda och mata in data i modellerna i de uppkopplade arbetsflödena. Tekla programvara tillhandahåller en verkligt uppkopplad byggmiljö med en integrerad uppsättning lösningar, centraliserad data, strömlinjeformade arbetsflöden och omfattande synlighet under hela projektets gång. En uppkopplad byggmiljö möjliggör noggrann produktion, vilket minskar tilläggsarbeten genom byggbar utformning, hållbara konstruktionsstrategier baserade på en maximerad resursanvändning och minimerat avfall och underhåll av hela livscykeln.

– Vår produktutveckling fokuserar på att leverera lösningar som gör byggnadsinformation mer lättillgänglig, byggbar och delbar för intressenter i hela branschen för att optimera resursanvändning. Genom kontinuerliga förbättringar, intelligens i produkten och utökat stöd för hållbart byggande förser vi våra kunder med en av de mest avancerade BIM-teknikplattformarna på marknaden idag, säger Michael Evans, senior produktchef, Trimble Structures.

Med hjälp av öppna standarder har Trimbles Tekla -programvaruprodukter gränsöverskridande samarbeten som utvecklar kompletterande applikationer och integrationer för specialiserade industrier.

Tekla Structures 2023

Den byggbara BIM-programvaran Tekla Structures fortsätter att förbättra användarupplevelsen för både de nya och mer erfarna användarna genom att göra det lättare att lära sig och anta tidsbesparande funktioner snabbare. Bortsett från flera förbättringar av programvarans prestanda gör den uppgraderade användarupplevelsen för ritningsredigering programvaran lättare att lära sig och använda. Tekla Structures lyfter avancerad projektering för arbetsflöden i tillverkning och projektkommunikation till en ny nivå. I utformning av armering är komplexa bockningstyper lättare att dela i upphandlingar, tillverkning och på byggarbetsplatsen. Kunder inom ståltillverkning drar nytta av högre flexibilitet genom att kunna omfatta mer detaljerade alternativ relaterade till bultar/skruvar och hå för specialiserade industrier. Programvaran har också kontinuerlig uppdatering av utdata och exporter för tillverkning av flera typer av projekt och material.

Tekla Structural Designer 2023

Tekla Structural Designer 3D-design och analysprogramvara introducerar ett noggrant analytiskt tillvägagångssätt för footfall analys som kan ge betydande kostnadsfördelar samt en minskning av risker genom noggrann kvantifiering av prestanda. Beräkningsingenjörer kan köra flera footfall analyser i en enda modell utan problem.

Tekla Tedds 2023

Beräkningsprogramvaran Tekla Tedds erbjuder nu sömlös integration av konstruktionsinformation och dokumentation med Tekla Structures för att förbättra samarbetsarbetsflödet från koncept till färdig produkt. Särskilt för ståldetaljer gör den förbättrade integrationen med Tekla Structures det nu möjligt att koppla Tedds-beräkningar till Tekla Structures-komponenter. Med denna extra funktionalitet tillhandahåller Tekla-programvaran nu ett sömlöst arbetsflöde för granskning av detaljer mellan ingenjören och stålkonstruktören. Dessutom hjälper Tekla Tedds-beräkningarna till att stödja utformning av flera material i Tekla Structural Designer med särskilt fokus på träberäkningar. Den senaste versionen innehåller också nya och uppdaterade beräkningar för snabbare, mer tillförlitlig modellering av element.

Tekla PowerFab 2023

Programvaran för hantering av ståltillverkning Tekla PowerFab 2023, erbjuder nya funktioner som hjäper tillverkare att hantera ändringar i sina projekt effektivt för att minimera fel. I den senaste versionen av Tekla PowerFab kan prenumeranter få snabb och enkel åtkomst till de visuella produktionspanelerna och fraktkalendern. Det mobila verktyget Tekla PowerFab Go ger nya tidsbesparande funktioner. För att stödja hållbar materialförsörjning har Tekla PowerFab nu förbättringar för att spåra materialets ursprung.