GibbsCAM 13 omfattar ett stort antal nya funktioner & förbättringar som förenklar och accelererar hela programmeringsprocessen. Förbättringar i användargränssnittet förenklar visualisering av stora och komplexa program och erbjuder utökade möjligheter till individuell anpassning. Nya funktioner för driftning/hyvling eliminerar behovet av manuell programmering, nya svarvmetoder ger unika möjligheter, förbättringar inom 2D och fleraxlig fräsning ger enklare programmering och effektivare bearbetning.

NYHETER I INTERFACE OCH WORKFLOW
1. Gruppera Operationer:

Användare kan nu se/hantera operationsikonerna i ett kompakt eller utökat format. De kan grupperas automatiskt baserat på process eller manuellt. Ger bättre överskådlighet och smidigare/snabbare hantering.

2. Utökat statusfält: Information om ArbetsGrupp samt Aktivt Koordinatsystem och måttenhet etc finns nu lätt tillgängligt i statusfältet i skärmens nedre högra hörn. Även analyspaletten för ”visa position” kan nu dockas nere i statusfältet för smidigare åtkomst.

3. Ny inbyggd G-kods Editor: Den nya G-kods editorn gör att du smidigare kan visualisera/hantera din programkod innan du skickar den till maskinen. Anpassa textfärg och storlek, identifiera verktygsväxlingar, snabbtransporter, arbeta med flera programkanaler, synkningar och subrutiner.

VERKTYGSHANTERING
Ett stort antal nya verktyg har adderats, däribland nya typer av dubbhålsborrar, nya så kallade ”Barrel” fräsar samt en mängd verktyg för linjär hyvling och roterande driftning. Därtill har parametriska solida verktygshållare adderats. Centrer/dubbhålsborrar kan nu definieras med Form A, B och R.

”Barrelfräsar”: Stöd för två nya typer av så kallade Barrel fräsar, konisk och tangentiell Barrel fräs. Med GibbsCAM 13 lanseras även koppling mot Sandviks digitala verktygsbibliotek, CoroPlus. Med Coroplus kan användaren bygga verktyg & sammanställningar för att sedan läsa in dessa direkt in i GibbsCAM’s verktygslista.

VERKTYGSBANOR – HYVLING & DRIFTNING
Med GibbsCAM 13 lanseras nu stöd för hyvling & driftning. En mängd nya funktioner adderats. Dessa ger användaren möjlighet att programmera all typ av hyvling och driftning direkt inifrån CAM systemet, istället för att på traditionellt vis programmera dessa rörelser manuellt. Detta ger unika möjligheter och kraftig tidsbesparing. Funktionerna stöder både linjär och roterande driftning/hyvling.

VERKTYGSBANOR – FRÄS
Planfräsningscykeln har nu inbyggd kollisionskontroll mot fixturer. Därtill kan ingångsrörelsen definieras som en för verktyget skonsam ”roll-in” rörelse och skarpa hörn och vändningar avrundas automatiskt. Även funktion som tillåter att ett antal skär körs ”ovanför” ämnet kan nu definieras för de situationer där råämnet varierar (exvis gjutna detaljer).

En omfattande mängd nya funktioner har adderats till femaxliga modulen.
Nedan beskrivs några av nyheterna.

3D fräsradiekompensering tillåter att fräsdiametern kan kompenseras i operationer skapade med femaxliga modulen. Verktygsbanan kommer då innehålla normalvektorerna från den yta som bearbetas för att bestämma riktning för kompensering. Vanligt användningsområde är exvis vid så kallade SwarfCut operationer (flankfräsning).

Bearbetning med underskär: Konstant Z strategin (MESH) och bearbetning på Trådmodell stöder nu negativ bearbetning med underskär (undercuts).

STL modeller kan nu bearbetas även med 2.5D funktionerna (konturfräs/fickfräs). GibbsCAM VoluMill modulen har uppdaterats med senaste Celeritive v8 kärnan och erbjuder utökat stöd för skärdataberäkning via TeknologiExperten.

Automatisk gradning: Ny kraftfull och lättanvänd funktion som automatiskt söker upp skarpa kanter på detaljmodellen och sedan gradar dessa. Funktionen har inbyggd automatisk kollisionskontroll och arbetar med smarta & mjuka länkrörelser mellan de olika områdena som bearbetas. Användaren kan enkelt välja bort de delar av modellen som ej skall gradas.

Geodesisk bearbetning: Ett antal nya strategier som möjliggör snabb och smidig tre-, fyra- och femaxlig programmering över multipla ytor med konstant stegning. Verktygsbanan agerar som en ”fickfräsning” som adapterar sig efter de valda ytornas form.

VERKTYGSBANOR – SVARV
För längdsvarvar (Swiss) adderas ny Automatisk Gradningsfunktion som fasar av stångmaterialet i samband med svarvoperationen, så att eventuella grader efter svarvning (på ytterdiametern av stång) inte vållar problem vid tillbakadragning av stångmaterialet in i stödhylsan. Ny funktion för Spånbrytning vid Grovsvarvning ger bättre spånbrytning och ökad verktygslivlängd vid svarvning i svåra material. Användaren kan välja att bryta spån genom att bestämma spånlängd och huruvida spånbrytning skall ske med fördröjning eller ”pull-off” eller både och. I riktigt svåråtkomliga situationer kan användaren nu med den nya Avancerad in/utgångsrörelse funktionen definiera in-/utgångsrörelser fritt med hjälp av geometri.

Med GibbsCAM 13 introduceras även tre helt nya svarvfunktioner som ger unika nya möjligheter.
– Elliptisk svarvning
– Excentrisk svarvning
– Interpolations-svarvning

Elliptisk svarvning innebär att ”fri” modellform kan svarvas genom att simultant förflytta svarvens XYZ och C axel. Excentrisk svarvning tillåter svarvning av cylindriska axlar ”ur centrum”. Interpolations svarvning innebär att själva svarvstålet roteras vid svarvning, används ofta i fräsar där spindelorientering kan styras ihop med maskinens övriga axlar.