I projekteringen av SEB:s nya kontor, där husarkitekten sedan tidigare använder BIMeye, har Wingårdh Arkitektkontor tilldelats uppdraget att projektera inredningen. Som stöd för sitt arbete har man valt att använda appen Interior Manager som är lösningen inom BIMeye för inredningsprojektering.

Projektet är stort och komplext och för att kunna hantera inredningen på ett strukturerat sätt sökte Wingårdhs efter nya arbetssätt och stödjande it-lösningar. Att hantera den här typen av uppdrag och med traditionella metoder, tex med 2D i AutoCAD där man specifierar, beskriver och rapporterar inredningen i program som Excel och Word är både utmanande och tidskrävande. Det medför också stora risker och felmarginaler. Efter att ha utvärderat olika system valde Wingårdhs att använda sig av BIMeye och appen Interior Manager. Samtidigt gick man över till att projektera i Revit.

Automatiskt från AutoCAD 2D till Revit

Hos Wingårdhs hade man påbörjat arbetet med att rita inredningsplaner i 2D i AutoCAD. För att slippa rita om allt i Revit hjälpte Symetris konsulter och programmerare till att konvertera hela projektet till Revit. Inredningen exporterades och omarbetades till Revit-objekt, och nya inredningsmodeller i Revit genererades med automatik. På så sätt slapp inredningsarkitekterna från Wingårdhs att rita om all inredning.

I övergången till nya arbetsmetoder med Revit och BIMeye har Symetri haft en viktig roll att stötta Wingårds med att implementera arbetsmetodiken. Genom att utbilda deltagarna i projektet, stötta i metoddiskussioner och utveckla programfunktioner för konverteringen av modeller från AutoCAD till Revit så har uppstarten för Wingårds blivit mycket effektiv.

Att arbeta med inredningsprojektering i en beskrivande databaslösning som BIMeye upplevs som effektivt. Både i sin interna hantering med att söka, filtrera, beskriva och rapportera men också i samarbetet med leverantörerna av inredning i projektet, Input Interiör. Wingårdhs har tillsammans med leverantören Input Interiör tagit fram en metod för att kommunicera information om inredningsprodukterna mellan sig där Input Interiör tar del av produktlistor och planmodeller digitalt för vidare användning i sina processer med tex kalkyl, beställning och leveransplanering.

Björn Nilsson om valet av BIMeye:

–     För att överhuvudtaget kunna hantera ett projekt av denna storleken insåg vi rätt tidigt att vi skulle vara tvungna att pröva nya arbetssätt. Att jobba objektsbaserat i planmodellerna med produktbeskrivningarna i en fristående databas gör att vi får en bättre överblick och kontroll. Dessutom medför BIMeye att vi på ett synnerligen effektivt sätt kan sköta beskrivningsarbetet. Som en bonus på detta så behöver vi inte leverera massor av olika listor och ritningar, utan det räcker med en Excel-fil för produkterna samt digitala planmodeller. Utifrån detta digitala material så sorterar och kompletterar leverantören Input Interiör för att sedan plocka ut de listor och ritningar som de behöver.