Hannover. Industri 4.0. Artificiell intelligens. Additiv tillverkning. Cobots. Sådana termer är idag vanligt förekommande i branschen. Med ledtemat ”Integrated Industry – Industrial Intelligence”, presenterar HANNOVER MESSE 2019 – världens ledande branschmässa för industriell teknik – insikter om hur människa och maskin kommer att arbeta tillsammans under nästa steg i den digitala transformationen.

Från 1 – 5 april 2019 i Hannover, Tyskland, visar utställare att digitalisering är tillverkningens framtid – men inte i form av konkurrens, utan genom samverkan i ett ekosystem. Tack vare teknologi som automatisering, exoskelett och augmentet reality (AR) är fabriksarbetare mer produktiva än någonsin.

 

  • Globalisering och digitalisering driver industriell omvandling, säger Dr. Jochen Köckler, VD för Deutsche Messe AG.
  • HANNOVER MESSE är den mötesplats där global affärsverksamhet, tillverkningsindustrin och de politiska aktörerna samlas för att diskutera dessa två viktiga ämnen samt andra aktuella utmaningar som industrin står inför. Hur kan vi till exempel se till att algoritmer gör det möjligt för maskiner att bearbeta data och reagera logiskt, men inte agera oetiskt?

HANNOVER MESSE 2019 består av sex mässor: Integrated Automation, Motion and Drives (automation, kraftöverföring, rörelsekontroll och vätsketeknik), Integrated Energy (konventionella och förnybara energisystem), Digital Factory (mjukvara och IT för produktion), Industrial Supply (underleverantörer och lättviktskonstruktioner), ComVac (trycklufts- och vakuumteknik) och Research & Technology (forskning och teknologi). 2019 års topp-teman inkluderar Industri 4.0, artificiell intelligens, cobots, digital twin, lättviktskonstruktion, plattformsekonomi, sektorkoppling och smart logistik.

I energihallarna presenterar utställare till exempel sina lösningar för en energimarknad som blir alltmer decentraliserad. De främsta problemen är övergången till nya energikällor, byggandet av framtidens laddningsinfrastruktur och förbättrad energieffektivitet inom industrin. Områden på Energidelen som är viktiga att lyfta 2019: Hydrogen + Fuel Cells EUROPE, Power and Heat, Digital Energy och Electric Wehicle Infrastructure – betonar kopplingen mellan energisektorn och industrin, som täcker allt från kraftproduktion, intelligent energihantering och mobilitetslösningar till nätteknik, lagringslösningar och byggautomatisering.

Mer än 6 500 utställande företag från 70 länder och 225 000 besökare från 80 länder kommer att delta 2019. Två tredjedelar av utställarna och en tredjedel av besökarna kommer från länder utanför Tyskland. Cirka 95 procent av besökarna är branschfolk.

Global plattform för nyetableringar, lärande och nätverkande

Digital transformation är en drivkraft på dagens industriella marknadsplats. Till exempel lockar forumet Industri 4.0 upp mot 8 000 deltagare. Global Business & Markets, HANNOVER MESSE’s plattform för internationell handel, drar till sig 220 utställare och lockar mer än 5000 deltagare. Young Tech Enterprises, består av utställande start-up bolag, forum, pitchningar, matchmaking events och workshops.

Sverige som partnerland

Sverige är partnerland för HANNOVER MESSE 2019, en utnämning som ytterligare stärker det bilaterala partnerskap som Sverige och Tyskland undertecknade i början av 2017. Sveriges fyra fokusområden på mässan är e-mobilitet, e-hälsa, testbäddar för innovation och digitalisering av SMF. Den svenska nationspaviljongen finns i hall 27. Besökare hittar ytterligare svenska industripaviljonger på hela mässområdet. Bland de svenska utställare kan nämnas stora företag som ABB, Combient, Ericsson, SKF, Tetra Pak, Electrolux, Energimyndigheten, Husqvarna, Höganäs, Investor, Kinnarps, Cascade Drives AB mm. Bland startup bl a IGNITE, SISP, Annotell AB, Beotop Innovation AB, Build-r AB, CargoBeacon AB, Colmeo AB (EyeAtProduction), DrGrdr Consulting AB, Einride AB

HANNOVER MESSE – Get new technology first!

HANNOVER MESSE är världens ledande mässa för industriell teknik. Med sit kärnfokus på ”Integrated Industry – Industrial Intelligence” ger den en omfattande översikt över de senaste visionerna och teknikerna inom digitalisering av produktions- och energisystem.