COMSOL AB, utvecklare av simuleringsmjukvaran COMSOL Multiphysics, bjuder in till ett gratis seminarium i Stockholm den 3 mars där talare från Volvo Cars, Scania, Intertek Semko, KTH och Uppsala Universitet berättar om hur de använder modellering och simulering för sin utveckling och forskning kring batterier.

Batterier har en central roll i arbetet med elektrifiering och samhällets strävan att nå våra framtida klimatmål. Det finns stora utmaningar i att ta fram nya battericeller och batteripack, och modellering är en viktig del för att lyckas. COMSOL är världsledande inom utveckling av mjukvara för modellering och simulering av battericeller och batterisystem.

– Vi hoppas kunna ge besökarna nya insikter om hur simuleringar kan användas, vilket behov som finns i industrin och det senaste inom forskningen. Seminariet är ett utmärkt tillfälle för att skapa nya idéer och kontakter för framtida projekt, meddelar Per Backlund som är försäljnings- och marknadschef på COMSOL.

Besökarna kommer att få ta del av erfarenheter från batteriexperter och en överblick av hur COMSOL Multiphysics används för att simulera elektrokemin i battericeller samt hur de kopplas till modeller av hela batteripack där mekaniska spänningar och kylning av systemen påverkar dess effektivitet och livslängd.

– Vi visar den senaste utvecklingen inom batterisimuleringar och under hela dagen finns modelleringsexperter till hands för att diskutera specifika frågor och tillämpningar, berättar Henrik Ekström, teknikchef för COMSOLs produkter inom elektrokemi där bland annat Batteries & Fuel Cells Module ingår.