Scanautomatic 2020 (6-8 oktober 2020) är en mötesplats för dig som vill se ny teknik och de senaste lösningarna inom processteknisk utrustning, processautomation och lösningar för processindustrin.

 Träffa över 10 000 besökare från svensk industri under tre dagar

Scanautomatic är mötesplatsen för företag och organisationer som utvecklar framtidens smarta och hållbara industri. Här visas nya komponenter, energieffektiva system och innovativa automationslösningar. Här har du möjlighet att möta dina kunder, att hitta nya samarbeten och att utbyta kunskap med branschkollegor.

 Tillsammans för en hållbar industri

Det pågår en omfattande omställning av industrin där företagen söker allt effektivare och mer hållbara lösningar. Scanautomatic stöttar en positiv utveckling genom att erbjuda en arena för omvärldsanalys, kunskapsutbyte och exponering av framgångsrika exempel.

Tillsammans med ProcessTeknik och Nordic Food Industry utgör Scanautomatic en branschöverskridande mötesplats med tre mässor under samma tak. Med målet att skapa ökad kompetens kring gemensamma utmaningar. Med målet att skapa ökad kompetens kring gemensamma utmaningar sätter vi under 2020 fokus på tre områden – hållbarhet, smart industri och energi.