Apple tar ett stort steg framåt mot sitt mål att bli koldioxidneutrala till år 2030 genom att producera ytterligare 9 gigawatt ren energi och fördubbla antalet leverantörer med klimatåtaganden 

Apple meddelade idag att man under det senaste året mer än fördubblat antalet leverantörer som åtagit sig att använda 100 procent ren energi. Detta snabbar upp vägen mot det ambitiösa målet att bli koldioxneutralt inom hela leveranskedjan och alla produkter till år 2030. Totalt 175 Apple-leverantörer kommer att gå över till förnybar energi, och företaget och dess leverantörer kommer att leverera mer än 9 gigawatt ren energi till elnät världen över. Dessa åtgärder kommer att innebära minskade koldioxidutsläpp med över 18 miljoner ton per år, vilket motsvarar över fyra miljoner färre bilar i trafiken under ett år. 

Företaget har lanserat tio nya projekt inom initiativet Power For Impact, det första i sitt slag för att implementera lösningar inom ren energi i samhällen världen över. De här projekten är tänkta att förse missgynnade samhällen med förnybar energi, samtidigt som de bidrar till ekonomisk tillväxt och social utveckling.

– Alla företag borde delta i kampen mot klimatförändringarna, och tillsammans med våra leverantörer och lokalsamhällen visar vi hur grön innovation kan bidra till nya möjligheter och lika rättigheter, säger Tim Cook, Apples vd.

Apple är redan koldioxidneutralt med avseende på den egna verksamheten globalt, och år 2030 kommer klimatpåverkan från alla sålda Apple-enheter att vara netto noll. Sedan företaget förra året presenterade detta mål har man inte bara dramatiskt ökat antalet leverantörer som övergår till förnybar energi, utan även utökat mängden återvunna material i sina produkter och lanserat nya projekt med fokus på miljörättvisa. Totalt har Apple under de senaste fem åren minskat sina koldioxidutsläpp med 40 procent.

– De samhällen som påverkas mest av klimatförändringen har under alltför lång tid inte haft något att säga till om. Det här måste förändras och vi strävar efter att vara en del av den förändringen, säger Lisa Jackson, Apples vice vd för Environment, Policy, and Social Initiatives.

Leverantörsengagemang

I USA utökar 19 leverantörer i Apples Supplier Clean Energy Program, däribland Solvay, sin användning av förnybar energi för all sin Apple-verksamhet och ofta även för andra verksamhetsområden. I Europa deltar nu 19 leverantörer i programmet, däribland STMicroelectronics, som har inlett nio nya projekt för att leverera förnybar energi till sin verksamhet som helhet sedan de gick med i Apples program.

I Kina deltar nu 50 leverantörer i programmet, och många av dem maximerar användningen av lösningar på plats. I Indien, Japan och Sydkorea har 31 leverantörer gått med, däribland SK Hynix, som är bland de första i Sydkorea som deltar. 

Apple skapar även nya vägar för användning av återvunna material samtidigt som man upprätthåller sina höga krav gentemot leverantörerna. Här samarbetar man med leverantörerna om att gå över till en cirkulär ekonomi för att kunna slopa kolintensiv gruvdrift och spara på naturresurser. Detta omfattar bland annat återvunna råmaterial till guld, kobolt, aluminium och sällsynta jordartsmetaller, samt andra material som nu ingår i Apples produkter.

 

 

En av Skandinaviens största solcellsparker förser Apples datacenter i Viborg med ström. Det är det första danska solenergiprojektet som byggts helt utan statligt stöd.

Stöd till samhällen 

Apple meddelar även att man bidrar till tio nya projekt inom förnybar energi världen över via programmet Power For Impact:

I USA kommer Apple att samarbeta med Oceti Sakowin Power Authority, som bildats av sex Sioux-stammar för att tillsammans utveckla förnybar energi inom stammarna genom att finansiera, utveckla, bygga och driva kraftverk och elnät för detaljhandelsmarknaden.

I bl a Sydafrika förser Apple över 3 500 tidigare oförsörjda hushåll med förnybar energi. Företaget kommer även att bidra till att minska elkostnaderna för Pioneer School, en skola för synskadade, genom att finansiera solcellstak.

Det finns projekt i Filippinerna och Thailand som förser invånarna med ren energi istället för att använda smutsigt dieselbränsle. I Vietnam med Apples stöd kommer flera skolor i landet förses med solenergi.

Även i Colombia finns det stora projekt som t ex att förse barnsjukhuset med solcellstak som gör att sjukhuset kan spara pengar på energi och använda dessa för att köpa in mer utrustning och läkemedel.

På vägen mot sina miljömål kommer Apple även i fortsättningen att fokusera på de samhällen som påverkas mest av klimatförändringen. 

Bildtextera. En av Skandinaviens största solcellsparker förser Apples datacenter i Viborg med ström. Det är det första danska solenergiprojektet som byggts helt utan statligt stöd.