Varför inte spara tid och pengar genom att låta en robot göra jobbet istället? På Mora Automation och Roboteknik AB (MARAB) i Mora hjälper man sedan 1999 företag att automatisera. Automation, till exempel med hjälp av en robot, kan effektivisera och även ersätta monotona och farliga arbetsuppgifter. Men som kund är det samtidigt viktigt att få stöd och rätt information från en erfaren leverantör för att få den mest optimala lösningen. Man vill till exempel även få en god
ekonomisk totalkalkyl innan investeringen. Detta levererar MARAB till sina kunder.

För att skapa sina olika lösningar används sedan många år IRONCAD. Programmet användas till allt ifrån första layout och kunddialog till detaljritning. Matilda Bastman på MARAB förklarar:
– Vi har använt IRONCAD i flera år nu och det har fungerat riktigt bra. Våra projekt brukar börja med att vi ritar upp anläggningen som vi har fått förfrågan på för att se hur den skall bli så bra som möjligt och för att kunna visualisera den för kunden. Underlaget från kund kan ibland vara en 2D ritning som beskriver befintlig verkstadslayout. Den 2D ritningen kan enkelt läggas in som referens 3D miljön i IRONCAD. I samma 3D miljö kan sedan hela eller delar av tidigare skapade robotceller snabbt placeras ut med Dra o Släpp teknik från kataloger i sidan av skärmen. Kunden får en tydlig bild hur vår lösning ser ut. Och en mycket viktig funktion är att vi enkelt kan ändra ett förslag, vi kan alltid snabbt anpassa oss till nya kundkrav.

Ett område som MARAB har lyckats väldigt bra med är maskinbetjäning med sin nya produktserie bestående av standardiserade robotceller. Till exempel en fräs skall hela tiden förses med nya ämnen och redan bearbetade detaljer skall plockas ur maskinen. Detta kan en robotcell från MARAB lösa galant.

Roboten plockar detaljer från antingen en palett som ställs in i cellen eller från ett transportband som fylls på utifrån. Roboten kan då syna av visuellt vad som kommer in i cellen på transportbandet med ett så kallat visionsystem och även hur detaljerna är orienterade. Roboten hittar detaljerna helt på egen hand. Med både palett och transportband kan maskinen gå obemannad länge. För att kunna greppa tag i detaljen har MARAB utvecklat en genomarbetad lösning med speciella gripverktyg.
Dessa gripdon konstrueras med stor noggrannhet och kan anpassas för kundens speciella krav. Ofta används Fanuc robotar som kan samköra sitt styrsystem med MARABS lösningar.

En finess med robotlösningen, kallad Q-Celler, är att man kan skjuta undan den för att komma åt maskinen. Cellen står på skenor som gör detta möjligt. Det gör service och underhåll mycket lättare.
Cellen har även väggar av härdat glas som ger god insyn runt om. När det gäller CAD verktyget som användes flitigt för att åstadkomma dessa olika produkter fortsätter Matilda:
– En stor fördel med IRONCAD är att en 3D fil innehåller så många Parter och delsammanställningar man önskar, vi behöver inte länka ut parter till egna filer förrän vi tycker att det är dags. Den funktionen gör det även enkelt att bryta alla externa länkar för att skapa en ny version av en befintlig maskin. Vi vet då att ingen länk går till den ursprungliga maskinen.
– När vi har en lösning som kunden vill ha använder vi IRONCAD för att få fram den färdiga layouten med ingående delar, göra detaljritningar på tillverkningsprodukter och för att göra reservdelslistor till kund på den färdiga anläggningen.
– För marknadsföring och broschyrmaterial är det lätt att skapa skarpa renderingar med det integrerade renderingsverktyget KeyShot. Vi har även skapat en stor rendering på en av våra robotceller som täcker en hel lastbilssida!

IRONCAD har ett brett importregister och vi kan importera delar från våra leverantörer som vi sedan bygger in i våra lösningar. Vi kan konstruera med dessa komponenter som om dom vore skapade i IRONCAD. Sammanfattningsvis kan vi säga att med IRONCAD har vi ett effektivt arbetsflöde som underlättar i flera steg för oss, avslutar Matilda Bastman.