FEMAP version 11.4.2 är den senaste uppdateringen av finitelement pre- och prost-processor för simulering och analys av olika tekniska problem.
FEMAP är CAD-oberoende programverktyg och verkar i kombination av olika finitelement lösaren, inklusive det industrivärldsledande programmet NX Nastran.
 
FEMAP v11.4.2 uppdatering rättar till olika buggar och problem från tidigare versioner 11.4 och 11.4.1 samt adderar en del nyheter till befintlig funktionalitet.
Utöver detta, den senaste FEMAP kommer med helt nya verktyg och med kundrelaterade uppdateringar inklusive för termiska och flöde lösarna :
• uppdaterad arbetssätt tack vare en ny grafisk interface
• lösarnas nya funktionalitet
• effektiv lösning med hjälp av distribuerad parallell analyshantering
 
Mera detaljer om FEMAP v11.4.2 kan fås från FEMComp Engineering AB, www.femcomp.se