De flesta branscher utvecklas i en framåtgående anda i varierande takt. Inom många områden har open source bidragit till en snabb och positiv utveckling. Tänk vad plattformar som WordPress, Drupal och Joomla gjort för utvecklingen av funktionalitet och innovationer inom området webbsidor, en utveckling som raditionella cms-lösningar inte kunde erbjuda. Men inom vårt område, BIM (Building Information Modeling), vilket kan beskrivas vara en del av digitaliseringen av  byggbranschen, tycks utveckling när det gäller öppna lösningar, BIM-krav och så kallad Open BIM, gå bakåt. Trots att det finns en konstruktiv och tydlig gemensam policy om en motsatt målsättning bort ifrån proprietära format. Men detta är tydligen bara läpparnas bekännelse.

 Enligt flera vittnesmål runt om i landet är problemen med inlåsningar omfattande. Detta försvårar för beställaren och gör vissa projekt onödigt komplicerade och kostsamma. Det ger också branschen dåligt rykte då det motverkar samhällsnyttan och idén om sund och fri konkurrens utifrån plattformsoberoende och gränsöverskridande samarbeten.

Frågan vi kan ställa oss är varför detta sker; har vissa leverantörer och deras konsulter en dold agenda? Från vårt perspektiv finns det inga hållbara argument till varför man ska försvåra informationshanteringen i BIM-miljöer, andra än ekonomiska.

Vi kan idag se förvaltare som hamnat i klorna på leverantörer vars system bygger på ett omodernt sätt att hantera BIM-information. Det är också svårt för förvaltaren att sortera och fatta rätt beslut i tekniska lösningar som kan vara avancerade.

Många gånger får man förlita sig på de rekommendationer den enskilda konsulten eller företaget ger.
Andra gånger kan det vara digital information för äldre lokaler och ytor som förvaltaren har som utgångspunkt, vilket gör att de fortsätter i gamla ofta dyra lösningar, även om den gamla informationen kan översättas. De kan ha hundratusentals kvadratmeter eller mer i äldre filformat. Hur de kommer att göra i framtiden skall bli mycket intressant. Skall de följa rekommendationen att använda samt kräva öppna standarder, som IFC-formatet? En övergång kommer att ske, frågan är bara till vilken kostnad och hur systemen kommer att utformas.

Under tiden betalar någon för att konvertera modern information från BIM-systemen till äldre system som i princip ingen använder längre. I en förlängning när det sker hos en statlig aktör kan man faktiskt prata om fördyrande projekt och slöseri med skattemedel. En anledning till att det förändras snabbt nu är att de förvaltningssystem som finns på marknaden börjar öppna upp för specifika system eller för öppna format som nämnda IFC-formatet och det öppna fastighetsinformation-formatet, Fi2xml.

Förr var det CAD-manualer som kunde användas för att begränsa konkurrensen. Så är det till viss del fortfarande. De äldre manualerna var utformade så att de exkluderade vissa programvaror till förmån för andra. På senare år har organisationer som BIM i Staten, BIM Alliance och Smartbuilt.se i Sverige samt OPEN Bim och EU BIM Task Group jobbat för att öppna standarder skall användas i projekten för att på så sätt fokusera på konsultens design och information och inte vilket BIM-system de använder.

Men varför har då utvecklingen börjat gå bakåt på detta område?
Under den senare tiden har det uppmärksammats att flera beställare nu börjar föreslå eller kräva att leveranserna skall ske i proprietära format så kallad ”Closed BIM” och därmed ej i öppna format. Det är ofattbart att utvecklingen tycks gå bakåt inom detta indirekt mycket samhällsviktiga område. Detta osunda och konkurrenshämmande beteende strider mot gängse policys inom branschen, vilket kan begränsa samhällsnyttan för det mest kostnadseffektiva och resurssnåla bostadsbyggandet om det inte ens får en chans på grund av att vissa leverantörer och lösningar utestängs.

Sveriges arkitekter har bl.a. i en artikel i Arkitekten (Nov. 2014) ifrågasatt konkurrenshämmande BIM-krav. Här kom många aktörer, såväl beställare som användare till tals och så gott som alla var överens om att vi ska använda öppna format (IFC) då det kommer att gynna branschen. Flera talespersoner, däribland BIM i Staten och BIM Alliance, var rörande överens om att vi skall kräva öppna format i projekten och på så sätt gynna utvecklingen av desamma.

Vad många inte vet är att IFC numera är en standardformatet för BIM-filer inom EU. Vi kan alla läsa om det på European Committee for Standardization:s (CEN) hemsida, standards.cen.eu.

Nu hör vi dessvärre från flera olika hålla i landet att beställare vill ha leveranser i Autodesks egna format. Detta blir hur märkligt som helst när man ser att vissa företag och konsulter som tar fram dessa krav samtidigt är med i de organisationer som nämns ovan. Samtidigt har Autodesk en tjusig film på Youtube där de propagerar för IFC som den öppna standarden och att det är det som är framtiden. Hur detta går ihop kan man fråga sig…

Har vissa företag och konsulter en dold agenda?

När vi konfronterar företagen som jobbar med detta så upptäcker vi snabbt att trots att VD på företaget gått ut med information om en sak så gör man en annan på golvet. Ta Sweco som ett exempel. På ett seminarium i mars 2014 står deras VD Tomas Carlsson och påtalar hur viktigt det är för branschen med öppna standarder. Sedan stöter vi på Swecos manualer i projekt där de kräver att man skall använda Autodesks mjukvaror och att man även i vissa fall skriver att inga andra system får användas.

Detta görs i samband med att Sweco tar fram en lösning för hantering av information, en portal som kan anpassas till varje kund och där det används en app som heter cad-upload för att ladda upp rätt information. De väljer då även att bara utveckla denna app för ett program från Autodesk. Vi vet ju att branschen består av konsulter som använder andra produkter än Autodesks.. Finns här andra intressen och vilka är då motiven undrar vi?

Vi har inlett en konstruktiv och öppen dialog med Sweco
. Vi har tagit fram en lösning där våra kunder kan leverera till Swecos app (CAD-upload) och det är ett resultat av hög kompetens, välvilja och samarbete hos Sweco. Men även inom Sweco finns krafter som gärna hade sett att de bara hade propagerat för Autodesks produkter. Återigen, varför är det så?

Vi upplever en orimlig konkurrensbegränsning och att delar av utveckling inom BIM/CAD-branschen går i helt fel riktning, vilket gör projekt både mer komplicerade och dyrare än de måste vara. Fram för öppna lösningar, vilket underlättar migrering och integrering mellan projekt, smartare och effektivare informationshantering och lägre kostnader för projekten.

Magnus Dulke, VD och delägare på Graphisoft Sverige, som är leverantörer av BIM-programmet ARCHICAD samt kvalitetsverktyget för IFC-formatet, Solibri.