Under 2017 märkte Microsoftgrupperingen på Visma Consulting att många kunder var i stort behov av att kunna visa, granska och kommentera i IFT- och DWG-filer direkt i webbläsaren, utan installerade CAD-program.

– Det påbörjades då en omfattande kartläggning genom att vi gjorde en inventering av system och arbetsprocesser som finns på marknaden. I undersökningsprocessen har Visma fått tydlig bild av att det saknas ett system som är lätthanterligt på mobila enheter, där användare kan kommentera och hantera olika tunga filer med versionshantering, säger Christian Conradsson, projektledare på Visma Consulting.

BIMcontact var enligt de användare som Visma pratat med ledande och positivt beskrivet av sina användare och början till ett samarbete började formas.

– Eftersom vi på Visma är marknadsledande på stabila tekniska lösningar med hjälp av Office 365, Dynamics 365 och SharePoint, kan en kombination mellan de båda systemen bli mycket kraftfullt verktyg för kunder som dagligen använder CAD-, DWG- och IFT-filer, säger Mathias Belevid, konsultchef på Visma Consulting.

– Använder ni Microsofts molnplattform idag kan Visma hjälpa er att affärsutveckla och GDPR-säkra er infrastruktur och era arbetsverktyg. Visma är väldigt glada över att kunna leverera det bästa inom två världar, för bygg och även för andra typer av verksamheter, fortsätter han.  

Lösningen är GDPR-säkrad och gör det enkelt att nå ritningar på en mobil enhet.