Optiv Performance 322 kombinerar systemflexibilitet med precision enligt standarden ISO 10360

Hexagon Manufacturing Intelligence, den ledande specialisten på metrologi- och tillverkningslösningar, introducerar nya Optiv Performance 322 med multisensorer. Denna utrymmessnåla och anpassningsbara koordinatmätmaskin (CMM) kan enkelt uppgraderas för att passa till en mängd olika tillämpningar. 

Med sina 180 kilo är denna maskin med fast portal och rörligt mätbord så lätt att den kan placeras direkt på befintliga arbetsbänkar och flyttas utan att behöva omkalibreras. Förutom att spara golvyta innebär granitkonstruktionens styvhet att maskinen kan erbjuda ökad precision och repeterbarhet vid hög hastighet (300 mm/sek.) och hög acceleration, vilket gör den idealisk för inspektion av plåt- och plastdetaljer, profilscanning och andra tillämpningar.

Optiv Performance 322 använder mjukvaran PC-DMIS och är utformad för flexibilitet, vilket innebär att den kan mäta en mängd olika detaljer med minimal hanteringstid. Koordinatmätmaskinen erbjuds med instegskonfiguration för enbart Vision. Maskinens 3D-precision och framtidssäkrade anslutningsmöjligheter innebär att den enkelt kan uppgraderas till en komplett 3D-multisensorlösning med en mängd olika sensorer, både taktila och icke-taktila. Detta minskar behovet av flera olika instrument inom inspektionsområdet. Tack vare systemets modulkoncept kan sensorer, kontroller och mjukvara för dator och mätning lätt anpassas och skalas för att motsvara växlande behov. 

Koordinatmätmaskinens avancerade teknik för temperaturkompensation beräknar ett korrektionsvärde för mätavvikelser, så att stabila resultat alltid garanteras. 

”Det har inte alltid varit så lätt för tillverkarna att hitta en lösning som är utrymmessnål och samtidigt kan möta ökande inspektionsbehov”, säger Marc Stalker, strategisk produktchef för sCMM på Hexagon Manufacturing Intelligence. ”Optiv Performance 322 för bänkanvändning motsvarar inte bara dessa krav, utan gynnar även produktivitet genom att kombinera en utmärkt applikationsflexibilitet med precision enligt ISO 10360-standard vid hög acceleration.” 

Optiv Performance 322 finns att beställa över hela världen från och med idag.