Under de senaste åren har kunskapen om hur dagsljus påverkar människans hälsa ökat markant. I den nyutkomna boken Daylighting and Lighting under a Nordic Sky berättar en av Sveriges ledande experter på dagsljus, Marie-Claude Dubois, om vad som kännetecknar ljuset i Norden och hur forskningen kan tillämpas i arkitektur och stadsbyggnadsprojekt.

Marie-Claude Dubois har över tjugo års erfarenhet av forskning och praktik rörande dagsljus. Idag är hon verksam som hållbarhetsspecialist på White arkitekter och som lektor och docent vid Lunds universitet.

Under de två decennierna har forskning visat att dagsljus har en direkt påverkan på människans hormonsystem och styr vår aktivitetsnivå, sömn och inre klocka. 
En annan viktig upptäckt är att ögats rytmiskt biologiska receptorer är känsliga för ljusets våglängder. Denna upptäckt har varit grunden till begreppet dynamisk belysning, att anpassa ljusets våglängder under olika tider på dygnet.

Marie-Claude Dubois forskning har bland annat bidragit till att öka uppmärksamheten kring vilken storlek ett bostadshus fönsterpartier bör ha för att ett rum ska få optimalt med dagsljus, samt att nyanser i glas påverkar ljuskvaliteten, människors aktivitetsnivå och trivsel.

Hennes senaste forskning rör förtätning av städer och hur vinklar mellan byggnader påverkar dagsljuset inomhus.

– Dagsljusforskning är särskilt betydelsefull för oss i Norden på grund av vårt klimat och de speciella ljusförhållanden som vi har, med färre soltimmar och ofta molntäckta himlar.

– Frågan är viktigare än någonsin då utvecklingen går mot en ökad förtätning av våra städer, säger Marie-Claude Dubois.

Boken ger matnyttig kunskap om gällande regelverk och metoder för att analysera samt simulera tillgången till dagsljus. Den visar även hur dagsljus på bästa sätt kompletteras med energieffektiva ljussystem och dynamisk belysning. Olika lösningar exemplifieras med verkliga byggnadsprojekt.

– Min förhoppning är att dagsljus uppmärksammas allt tidigare i byggprocessen och att kommuner, studenter och praktiserande arkitekter kan ha användning av boken i sitt vardagliga arbete.

Daylighting and Lighting under a Nordic Sky ges ut av Studentlitteratur. Medförfattare till boken är Niko Gentile, Thorbjörn Laike, Iason Bournas och Malin Alenius.