Den 40:e versionen av cadett ELSA har nu släppts med massor av ny spännande teknik.

Bland de många nyheterna finns testversioner av tre helt nya funktioner:

  • Integritetskontroll
    Den jämför kretsschema, skåplayout och katalog med varandra, meddelar vad som inte stämmer och hjälper dig att rätta felen!
  • Plintverktyg
    Verktyget hjälper dig att sätta samman kompletta plintrader inklusive reservplintar och tillbehör, att definiera dem i kretsschemat så att allt kommer med i apparatlistan, och att sätta in hela plintraden med alla delar i skåplayouten.
  • Symbolåterskapare
    Den nya funktionen scannar hela projektet efter saknade symboldefinitioner och återskapar dem automatiskt, om du så vill.

cadett ELSA R40 stödjer Windows 10, AutoCAD 2018-2021 samt den inbyggda AutoCAD OEM-baserad CAD-motorn Solo eXs 2020.

 

Kontakta cadett www.cadett.com  för mer information eller boka installationshjälp.