Världens största vindkraftverk på land i Danmark och nya projekt för ren energi i Tyskland främjar Apples nya mål för koldioxidneutralitet till 2030

Apple meddelade att företaget kommer att investera i byggnationen av två av världens största vindkraftverk på land, en källa till ren, förnybar energi som kommer att leda företagets distributionskedja och produkter ett steg närmare koldioxidneutralitet. I närheten av den danska staden Esbjerg förväntas de 200 meter höga vindkraftverken producera 62 GWh per år – tillräckligt för att ge ström åt nästan 20 000 hushåll – och fungera som ett testområde för kraftfulla vindkraftverk till havs. Elektriciteten som tillverkas i Esbjerg kommer att försörja Apples datacenter i Viborg med ström. All överskottsenergi går rakt in i det danska elnätet.

– Att bekämpa klimatförändringar kräver omedelbar handling och globalt samarbete – och datacentret i Viborg är ett starkt bevis på att vi kan anta den här generationsutmaningen, säger Lisa Jackson, Vice President for Environment, Policy and Social Initiatives på Apple. Investeringar i ren energi leder till banbrytande innovationer som ger företag och lokalsamhällen både ren energi och bra jobb. Det här är ett område där vi måste gå i täten – för såväl jordens som framtida generationers skull.

Apple presenterade sin plan att uppnå koldioxidneutralitet till 2030 för den egna verksamheten, tillverkningskedjan och produktlivscykeln. Då Apples verksamhet redan försörjs till 100 procent av förnybar och koldioxidneutral energi innebär det nya målet att klimatpåverkan från alla sålda Apple-enheter kommer att vara netto-noll till 2030. Det betyder även att alla bolagets leverantörer som är baserade i Europa går över till förnybar energi.

Framsteg för ren energi hos leverantörerna

Varta, en leverantör baserad i Tyskland, åtog sig att strömförsörja all sin produktion för Apple med 100 procent förnybar energi. Runt om i Europa arbetar Apples leverantörer för att hitta rena energilösningar för sin produktion för Apple, exempelvis Henkel och Tesa SE i Tyskland, DSM Engineering Materials i Nederländerna, STMicroelectronics i Schweiz och Solvay i Belgien. De här lösningarna inkluderar DSM:s köpeavtal avseende vindkraftverk i Nederländerna och STMicroelectronics parkeringsplatser med tak försedda med solpaneler i Marocko.

Apple lanserade programmet i oktober 2015 för att hjälpa leverantörer att minska sin energianvändning och gå över till 100 procent förnybar elektricitet. Sedan programmet startade har 72 tillverkningspartner i 17 olika länder åtagit sig att använda 100 procent förnybar energi vid sin tillverkning för Apple. När dessa åtaganden är uppfyllda kommer koldioxidutsläppen att minska med över 14,3 miljoner ton på årsbasis, vilket motsvarar att ta fler än tre miljoner bilar ur trafik under ett år.

Datacentret i Viborg

Apples datacenter i Viborg, en 45 000 kvadratmeter stor anläggning som erbjuder nätverkssupport och datalagring för sina användare i området, är nu i drift. Datacentret bidrar till att driva Apples App Store, Apple Music, iMessage, Siri och andra tjänster i Europa som försörjs helt och hållet med förnybar energi från lokala projekt.

Strax före vindkraftprojektet i Esbjerg färdigställdes en av Skandinaviens största solcellsparker i Thisted på Nordjylland. Det är det första danska solenergiprojektet som har byggts helt utan statligt stöd. Både vind- och solkraftsprojekten förser Apples nyligen färdigställda datacenter i Viborg med ström. Datacentret drivs med 100 procent förnybar energi. Apple utvecklar båda projekten i samarbete med European Energy.

På centret i Viborg var över 600 specialiserade arbetare på plats varje dag under byggnationen, inklusive många danska företag som bidrog till att bygga upp centret. Centret drivs nu av ett team bestående av dataspecialister, tekniker, underhållsarbetare och säkerhetspersonal, av vilka många har rekryterats från närområdet.