Det tyska varvet Blohm+Voss har valt Siemens integrerade programsvit Product Lifecycle Management (PLM)-lösningar som stöd för hela sin fartygsdesign och -konstruktion.
Siemens PLM Softwares helhetssyn på varvsindustrin var den avgörande faktorn för varvets beslut att ersätta sin tidigare lösning med Siemens speciallösning för varvsindustrin, som bygger på Teamcenter-portföljen och Siemens NX.

Blohm+Voss bedömde, tillsammans med SGP Management Consultants GmbH, Siemens PLM-mjukvara som överlägsen flera andra specialiserade lösningar för varvsindustrin som utvärderades.

– Våra ingenjörers och konstruktörers erfarenheter är det främsta skälet till att vårt varv har lyckats utveckla och leverera några av årtiondets mest omtalade Mega Yachter. Genom att stödja våra processer med Siemens integrerade PLM-lösningar, tar vi nästa steg för att ytterligare öka våra medarbetares förmåga att på ett effektivt sätt möta Mega Yacht-kundernas ökande krav. Detta system gör att vi kan optimera vår prestanda genom att slå ihop processerna för stålkonstruktion, utrustning och teknisk design i en enda lösning, säger Peer Ostendorff, Director Engineering på Blohm+Voss.

Blohm+Voss kommer att använda NX, Siemens integrerade 3D-stödda lösning för konstruktion, tillverkning och teknisk analys (CAD/CAM/CAE) för att upprätta och optimera en integrerad produktutvecklingsmiljö. Specifika programmoduler avsedda för varvsindustrin kommer att bidra till att förbättra samarbete, synkronisering och produktivitet samt fartygsservice och -support. Dessutom ska användandet av Teamcenter, Siemens omfattande digitala livcykellösning, ge en snabb och enkel metod för direkt åtkomst till relevant information för snabb utvärdering och återanvändning av beprövade metoder som minskar potentiella risker och eliminerar förseningar.

Siemens varvslösning, inklusive Teamcenter och NX, fungerar som ett sömlöst integrerat PLM-system för varvet. Den öppna arkitekturen i Siemens PLM-lösningar möjliggör en successiv implementering och en modulär integration av nya program. Aktuella projekt kan därigenom smidigt överföras till det nya systemet utan tekniskt avbrott eller förlust av data. Förutom programvarulicenser inkluderar affären utbildning i varvslösningen av Siemens experter och i PLM-mjukvaran av Siemens utbildningspartner NeXeo.

– Varvsindustrin står inför hård global konkurrens, prispress och operativa krav. Att optimera processerna för design, teknik och konstruktion är det viktigaste steget för att möta dessa utmaningar och nå bättre övergripande prestanda. Att alla processerna är kombinerade i ett fullt integrerat PLM-erbjudande understryker framgången för våra branschlösningar. Och ingenstans är detta mer relevant än inom varvsindustrin. Genom att sammanföra all den rätta produktinformationen i automatiserade processer kan Blohm+Voss bättre synkronisera sina satsningar, öka produktiviteten och höja innovationsnivån, säger Kirk Gutmann, Senior Vice President, Industry Strategy, Siemens PLM Software.