3D har på kort tid gått från att vara en pengaslukande stillbild till interaktiv affärsnytta. Onlinebyrån Zooma har varit med på hela resan och med Autodesk 3ds max har de upplevt förvandlingen i närbild.

En av de största vinnarna på 3D-revolutionen är fordonsbranschen. Sedan de rattade in på de digitala kurvorna har pressen på att ha en modell framme i tid minskat trots att ledtiderna för både produktion och försäljning minskat dramatiskt enligt 3D-grafikern Marcus Carlson.

– 3D möjliggör att kunna visualisera bilarna innan tillverkarna ens gjort prototyper, det blir mindre press på att ha modellen färdig. Vi tar fram säljmaterial där kunderna kan konfigurera allt från fälgar till backspeglar redan innan bilen är byggd, säger han.

Zooma startade i början av 2000-talet och är en av få onlinebyråer som levererar och tar ansvar för allt från strategi, branding och design till innehåll och implementationer, där 3D är en viktig del av erbjudandet till kunden och innehållsproduktionen. Väsentligt är dock att kunderna förstår hur de ska beställa datorgenererade filmer och bilder; inser vad som är visuellt möjligt och förstår var kostnaderna ligger så de kan sätta upp en realistisk budget. Vet kunderna vad de vill ha kan de också ställa de rätta kraven.

– Idag har kunderna som vi jobbar med djupare kunskap om 3D. I början var det mer svart magi. Idag är det lika enkelt att beställa 3D som att få en bild från en fotograf, säger Marcus Carlson.

Zoomas projektledare Elin Salekärr håller med och lägger till att 3D har fler dimensioner än bara den visuella.

– Det är viktigt att utbilda kunderna med nyttan av 3D i olika produktioner. Det ska vara affärsnytta istället för 3D för 3D:s skull. Det ska inte bara vara flashigt, säger projektledaren Elin Salekärr.

En 3D-bild säger mer än 8000 bilder                     

För cirka 10 år sedan fick Zooma uppdrag av typen ”ta emot konstruktionsdata i CAD” från till exempel Volvo, som var tidigt ute med 3D. Men bilmodeller innehåller mängder av data och tekniken var inte riktigt redo. 2004 hade Zooma flera så kallade render drives, datorer som kostade en halv miljon kronor styck.

–Vi gjorde ett gäng bilder, där det enda man kunde göra var att byta lackfärg. Men trots kostnaden såg man redan då fördelen med 3D, säger Marcus Carlson.

Sedan dess har kostnaden per bild minskat dramatiskt och verktygen hunnit ikapp. Idag utgår Zoomas 3D-arbete mycket kring Autodesk 3ds max med dess kringprodukter. Marcus Carlson och hans kollegor hanterar nu tusentals bilder. För att skapa en enda bilmodell till konfiguratorn på Volvos hemsida går det åt tusentals renderade bilder, som i sin tur kan generera miljontals kombinationer.

De två dinousarie-datorerna har blivit en serverfarm med betydligt billigare datorer som hanteras av tilläggsprogrammet Backburner.

–Allt handlar om att få fram bilderna så fort som möjligt, säger Marcus Carlson.

En annan del av 3D-arbetet som blivit betydligt lättare och bättre är att repetitiva uppgifter scriptats bort i 3ds Max. Tidigare var man tvungen att göra upp till 30 inställningar för en viss typ av bild – manuellt.

– Man vill ha bort den mänskliga faktorn, det räckte med att glömma att bocka för en inställning så blev det fel, säger Marcus Carlsson.

Att vara online innebär alltid en ny marknad att fylla med material, där är 3D ett mycket bra komplement. Ett exempel värt att lyfta upp är trucktillverkaren Atlet. Där har Zooma hand om hela konceptet kring online.

– Genom att skapa en ”digitruck”, en digital 3d-modell, kan vi använda samma modell för att sätta in i olika miljöer, trycka en plansch samt göra en vridbar modell att användas online med olika hotspots för att demonstrera funktioner, säger Marcus Carlson.

Mer affärsnytta med 3D i realtid

Hittills har all form av realtidsrendering medfört alltför mycket avkall på kvaliteten för att det ska vara riktigt användbart. Men enligt Marcus Carlson är det där framtiden finns.

– När hårdvaran är tillräckligt snabb för realtid kommer det att påverka både ledtider och kreativitet. Vi kan interagera med kunderna och ha interaktiva arbetsprocesser istället för iterativa. Som det är nu blir det alltid väntetider efter varje ändring, säger han.

Realtidsrendering och snabb hårdvara är inte bara snabbt och häftigt. För en projektledare innebär det en ännu starkare koppling till affärsnyttan.

– Det blir en annan instegsnivå och det är bra. Bortom det tekniska så är vår uppgift att möta kundernas behov och se till att deras produkter blir populära, säger Elin Salekärr.