EMBA Machinery AB, som utvecklar och tillverkar konverteringsmaskiner för wellpappindustrin, är bland de första som integrerar cadett ELSA och Autodesk Vault.

 

Peter Lind, projektledare på EMBA Machinery, förklarar att det finns två anledningar till sammankopplingen mellan cadett ELSA och Autodesk Vault. Den ena är spårbarhet, vilket sker på flera nivåer.

 

– Vi ska kunna hålla koll på ”vem som gjorde vad”. Om man till exempel vill göra en ändring i ett elschema så måste det först checkas ut ur Autodesk Vault. Då vet alla andra vem som har checkat ut schemat och vem som arbetar med det, förklarar Peter Lind och fortsätter:

 

Den andra anledningen är säkerhet. Tidigare, när vi inte hade Autodesk Vault så kunde det finnas olika versioner av en och samma ritning. Idag vet alla att det som är publicerat i Autodesk Vault gäller och på så sätt har vi alla tillgång till samma version.

 

När man har gjort en ändring och skickat tillbaka filen till Autodesk Vault så finns det två versioner i systemet, en ny och en gammal. Vi kan följa vem som gjorde ändringen och vet, om det behövs, vem man ska vända sig till. Man kan också lägga till en kommentar där man förklarar ändringen. Vi kan dessutom gå tillbaka och titta på hur ritningen såg ut förra veckan och se skillnaden.

 

– Med den här satsningen slipper vi mycket merarbete. Vi behöver inte leta efter olika versioner eller hålla reda på vem som arbetar med ett visst dokument, berättar Peter Lind. Målet med projektet är inte att vi ska spara tid utan främst att vi får bättre rutiner, mer stabilitet och även större trygghet. Med Autodesk Vault kan vi dessutom sätta upp regler för vem som får tillträde till vilka dokument, vilka ritningar som exempelvis våra systerbolag i Kina eller USA får tillgång till.

 

– Just nu befinner vi oss i slutfasen av projektets genomförande. Redan nu kan vi konstatera att projektet blev lyckat, både vad gäller el och mekanik. Integrationen på el-sidan gick smidigt, mycket tack vare att cadett har en bra koll på hur man ska göra för att lösningen ska implementeras på bästa sätt, konstaterar Peter Lind.

 

 

Kort om EMBA Machinery AB

EMBA Machinery AB utvecklar, tillverkar och marknadsför konverteringsmaskiner för wellpappindustrin. Verksamheten är internationellt inriktad med en exportandel på 99 %. Företaget har en etablerad och ledande position på världsmarknaden, med systerbolag i bland annat USA, Tyskland och Kina. Företaget har 180 anställda varav 130 finns vid huvudkontoret och produktionsenheten i Örebro. EMBA Machinery AB ingår i Berg Group.