Energibolaget ESEM, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, i samarbete med energikonsulten FVB, har utvecklat ett system för el-dokumentation. Varje projekt och ändringar av projekt lagras och uppdateras automatiskt på en server i en anläggningsstruktur. Ändringar uppdateras löpande samtidigt som systemet gör det extremt lätt att få tag på relevant information, oavsett om man befinner sig i Strängnäs eller Eskilstuna.

ESEM är ett kommunalägt bolag vars huvudsakliga uppdrag är att förse kommunens innevånare med värme, varmvatten och dricksvatten samt att ansvara för Elnät, Avlopp, sophantering och återvinning.

Verksamhetsansvarig Anders Carlsson hos ESEM berättar att de sedan 1992 har använt el-ritningsprogrammet cadett ELSA för dokumentation av alla sina anläggningar.

– När kommunen i slutet av 1900-talet planerade att bygga ett nytt kraftvärmeverk så hade långt tidigare behovet av ett bra och kraftfullt program för eldokumentation dykt upp. En arbetsgrupp tillsattes som gick igenom de system som fanns på marknaden och valet föll på cadett ELSA.

– Idag är vårt system upplagt så att varje projekt och ändringar lagras automatiskt samtidigt som ett PDF-dokument skapas på en server i vår anläggningsstruktur som är tillgänglig för elektriker och servicepersonal. På så sätt blir det enkelt att få tag på relevant dokumentation, uppdatera dokumentationen och löpande föra in ändringar, säger Anders Carlsson.

Fyra konstruktörer hos ESEM arbetar med cadett ELSA dagligen. I nio fall av tio tar man hand om befintliga projekt, när något ska renoveras eller byggas om. Fördelen med cadett ELSA är flexibilitet. Underlag från de gamla projekten kan återanvändas. Den befintliga informationen kan lätt kopieras och utvecklas vidare. Nästan aldrig behöver man börja från scratch.

För att underlätta vårt arbete har vi skapat ett standardbibliotek där vi lagt in frekvent använda komponenter. Från biblioteket hämtar vi information när vi ska dimensionera apparatskåp och köpa in material. Vi kan även få fram apparatlistor, stycklistor och layouter. Det fina i kråksången är att vi i huvudsak använder basfunktioner som finns i programmet från början utan att behöva gå in i de mera avancerade tillämpningarna.

Vid större projekt, om något ska byggas om eller till, så träffar projektledaren de som ska medverka för att tillsammans planera hur det hela ska läggas upp, hur man ska samarbeta, vilka krav vi ställer på ritningar, osv.

Eftersom alla våra anläggningar är dokumenterade i cadett ELSA så är ett viktigt krav att ritningar som levereras till oss antingen ska ritas i cadett ELSA eller i format som kan konverteras till cadett ELSA. Det här kravet är också inskrivet i projektmanualen.

– Konstruktörer som arbetar med service på våra anläggningar måste ha tillgång till samma underlag. Vi tar fram de flesta ritningarna själva och har lagt upp ett system för hur ritningar ska namnges så att vi lätt ska kunna hitta dem. Det här är livsviktigt för vi har hundratusentals ritningar och hanterar gigabytes av dokument, säger Anders Carlsson och fortsätter:

Ordning och reda är viktiga förutsättningar. Det skulle inte gå att söka om vi inte redan från början har lagt upp ett bra system. Nu kan vi lätt hitta alla dokument – detta trots att vi under de 27 år som vi använt cadett ELSA haft många konstruktörer som har varit inblandade, både internt och externt.

Vi känner oss nöjda med det vi har, för cadett ELSA täcker allt det vi behöver och lite till. Även nya användare har lätt att komma in och lära sig hur systemet fungerar, vilket är en klar fördel, säger Anders Carlsson.

cadett ELSA är ett fantastiskt kraftfullt och omfångsrikt program med många genvägar – vilket gör det svårt att lära sig allt på en gång. Det känns att man aldrig blir riktigt färdigutbildad. Nya saker kommer fram ständigt och vi hittar nya sätt att använda programmet på.

När det sedan gäller support och stöd från Cadett så uppskattar vi att utvecklingen sker i landet och att vi slipper långväga kommunikationer. Cadett-gänget är bra att ha att göra med. De ställer upp, lyssnar och supportar oss snabbt, så vi är mycket nöjda med det allt det stöd som vi får, konstaterar Anders Carlsson.

Av Franz Smidek