Siemens teknik sänker robotprogrammeringstiden med upp till 70 procent

Arc-lès-Gray, Frankrike. John Deere väljer Siemens teknik för att effektiversera programmeringen av sina produktionsrobotar. Siemens lättanvända PLM-mjukvara tillåter att förstudier görs på en virtuell grund – vilket resulterar i kortare ledtider och innovationscykler. John Deere, dotterbolag till Deere & Company med huvudkontor i USA, tillverkar ett brett sortiment av innovativa jordbruksmaskiner som exporteras över hela världen. Med en redan omfattande digital fabriksmiljö från Siemens PLM Software letade John Deere efter en global robotprogrammeringsbas för att föra företaget framåt. Bolaget är inriktat på att leverera innovativ jordbruksutrustning till sina kunder och denna robotprogrammeringslösning ska göra det möjligt för det franska dotterbolaget att programmera sina 25 produktionsrobotar (ett antal som ökar årligen) snabbare och på så sätt påskynda produktionsinnovationscykeln.

 

RobotExpert: Minskade ledtider

Efter att ha jämfört olika lösningar, valde företaget slutligen Siemens RobotExpert PLM-program från Tecnomatix-portföljen. En av de största anledningarna som gjorde att valet föll på Siemens PLM var den enkla användningen. Efter en kort granskning av några onlineinstruktioner tillsammans med demoversionen av programmet kunde en nyanställd tekniker enkelt och snabbt modellera robotinstallationen och skapa ett bearbetningsprogram. Som ett resultat av detta har ledtiderna kortats och RobotExpert tillåter John Deere att använda teknik och simulering i samverkan. Detta kompletteras även av det faktum att RobotExpert gör förstudier på virtuell bas för att kunna optimera produktionslandskapet som helhet.

 

Innovation för framtiden

För att fullt ut utnyttja programvaran kommer John Deere i nästa steg att införa dynamiska simuleringsrutiner med delmålet att simulera hela och mer komplexa robotproduktionsprocesser – med ett slutmål att använda robotar programmerade att producera helt färdiga delar och komponenter. På vägen mot att nå detta slutgiltiga mål gynnas de av sina nya snabbare innovationscykler för att tillfredsställa sina kunder över hela världen med sin jordbruksutrustning i teknikens framkant.