Halverad inlärningstid och större trygghet för operatörer som jobbar på Kopparbergs Bryggeri. Det är målsättningen för AI.MEE-projektet Augmentor, där AR används i utbildningssyfte.


I dag tar det mellan sex och åtta veckor för en ny medarbetare att lära sig hantera maskinerna som används för att tappa dryck på flaskor och burkar och sedan förpacka dem i kartonger på Kopparbergs Bryggeri. Vissa maskiner körs bara var tredje vecka och det saknas möjlighet att öva på de olika momenten innan det är skarpt läge.

– Det skapar en otrygghet för operatörerna. Om du inte gör rätt stoppar du hela produktionsavsnittet, berättar Fredrik Karlsson, produktionschef på bryggeriet.

Lösningen kan finnas i ny teknik. Genom att öva via Augmentet Reality, AR, kan operatörerna steg för steg träna på att hantera maskinerna. Ett par glasögon, i detta fall Microsofts Hololens, gör att operatören ser en förstärkt verklighet av maskinen framför sig och får virtuella instruktioner och guidning till vilka inställningsmoment som ska genomföras.

Kan locka unga till branschen

– Jag tror att vi kommer att kunna halvera upplärningstiden. Vi ser också att vi kan skapa en större trygghet för både nya och gamla operatörer, som får en chans att öva och validera sina kunskaper. Dessutom blir det ett intressant arbetsmoment att få jobba med AR och vi tror att det kan locka fler yngre till branschen, säger Fredrik Karlsson.

Applikationen har utvecklats av IT-konsultbolaget Nethouse i Örebro. 

– Det har varit kul att jobba med den här ganska nya typen av teknik och vi tror att det kommer att hända mycket på det här området framöver. Då vill man vara med, säger Ola Elmvik, konsultchef på Nethouse.

Ökad anpassning genom AI

Även forskare vid Örebro universitet finns med i projektet.

– Hittills har vi framför allt varit rådgivande vid utvecklingen av applikationen, men vi kommer snart att ser över hur AI kan göra denna lösning mer interaktiv och anpassningsbar till operatörens förmåga. Till exempel kan man upprepa vissa träningsmoment som är svåra för en individ, berättar Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet.

Utbildning via AR-teknik genom den nya applikationen ska testas på Kopparbergs Bryggeri under hösten. Efter utvärderingen kommer fler företag inom industrin och utbildningssektorn att bjudas in till Kopparberg för att se resultatet.

– Vi ser framför oss ett koncept där utbildningar genom en kombination av AI och AR ska kunna användas även av andra företag inom industrin, säger Anna Töndel, delprojektledare för AI.MEE