Trästad är föreningen för ett samhällsbyggande i samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Föreningen har som främsta uppgift att sprida kunskap och inspiration för att öka träbyggandet i Sverige. Arkitekten Jessica Becker är föreningens verksamhetsledare och hon kommer att framträda vid ett par spännande programpunkter på den öppna scenen under de parallella mässorna Nordic Architecture Fair och Nordic Property Expo på Svenska Mässan i oktober.

Jessica Becker är arkitekten som brinner för träbyggandet i Sverige. På senare år har också bygg- och fastighetsbranschen alltmer fått upp ögonen för detta klassiska byggnadsmaterial:

– Det finns en rad fördelar med trät som byggnadsmaterial och nu när klimatfrågan står i fokus har intresset för träbyggandet ökat markant. Vi har som bekant gott om detta förnyelsebara material i vårt land och dessutom finns här en klimatmässig dubbeleffekt genom att trät binder koldioxid både i skogen och i våra byggnader.

Är då industrin redo för en ökad efterfrågan på trä? Jessica Becker svarar:

– Industrin är väl rustad med till exempel många utbyggda sågverk på senare tid. Flaskhalsen kan snarare bestå i att det finns en risk att inte klara av kompetensförsörjningen. Det jobbar både industrin och instituten hårt med att lösa.

Jessica Becker ser också en viss osäkerhet från de potentiella beställarna:

– Det saknas kompetens även på beställarsidan. Här kan föreningen Trästad göra en insats genom att höja beställarkompetensen på kommunal och regional nivå. De behöver helt enkelt bli säkrare på att upphandla träbyggnader. Även många byggare kan känna osäkerhet kring trä eftersom de är vana vid att bygga i betong och stål.

Att medverka i sådana sammanhang som de parallella mässorna Nordic Architecture Fair och Nordic Property Expo ligger därför helt i linje med föreningen Trästads verksamhetsplan. Jessica Becker ser framför allt fram emot att träffa nya målgrupper:

– Föreningen har visserligen medlemmar från hela byggkedjan, men intresset har på senare tid varit stor från arkitekthåll. Framför allt ser jag fram emot att träffa investerare på Svenska Mässan i oktober. Då kan jag på allvar få chansen att förklara vilken bra investering trähus i själva verket är.

Jessica Becker är också övertygad om att framtidens hållbara städer kommer att ha en betydligt större andel trähus. Och att detta samtidigt på sikt kan bli en viktig exportbransch för Sverige:

– Vi måste få ned koldioxidutsläppen globalt och i detta arbete kan trästaden vara en av de centrala lösningarna i framtiden. Jag är helt övertygad om att vi måste odla våra städer på ett helt annat sätt än idag och i Sverige har vi ju dessutom en konkurrensfördel tack vare tillgången till råvaran.

Framtiden för träbyggandet tycks alltså se ljus ut för svensk del och förhoppningsvis kan branschens eventuella osäkerhet kring detta klassiska byggnadsmaterial skingras i Göteborg i oktober. Ta i trä!