Ett nytt projekt för lagring av energi innebär en ny milstolpe i Apples arbete med att uppnå koldioxidneutralitet för leveranskedja och produkter till år 2030

Apple meddelade att fler än 110 av företagets tillverkningspartner runtom i världen går över till hundra procent förnybar energi för sin Apple-tillverkning, och att nästan 8 gigawatt ren energi är redo att användas. När dessa åtaganden är uppfyllda kommer koldioxidutsläppen att minska med över 15 miljoner ton per år, vilket motsvarar mer än 3,4 miljoner färre bilar i trafiken under ett år.

– Vi är fast beslutna att hjälpa våra underleverantörer att bli koldioxidneutrala fram till år 2030 och är väldigt glada över att företagen som är med på tåget finns i flera olika branscher och länder över hela världen, bland annat i Tyskland, Kina, USA, Indien och Frankrike, säger Lisa Jackson, Vice President for Environment, Policy and Social Initiatives på Apple.

Underleverantörernas åtaganden och globala energiprojekt

Apple utvecklar ständigt nya verktyg som hjälper underleverantörerna att nå sina mål för förnybar energi och ge samhällen över hela världen tillgång till förnybar energi. I Europa bidrar DSM Engineering Materials med ny ren energi till elnätet i Nederländerna tack vare ett vindkraftsavtal, och STMicroelectronics solpanelsförsedda parkeringsplatser i Marocko bidrar till energiproduktionen i regionen.

Genom att dela med sig av sina erfarenheter av att gå över till hundra procent förnybar energi med sina underleverantörer ger Apple dem tillgång till resurser och utbildningsmaterial med landsspecifik information som vägledning för övergången till förnybar energi. Apple ger även underleverantörerna avancerad och anpassad utbildning med ledande experter. Och företaget bidrar även till att skapa och utöka branschorganisationer för förnybar energi som underleverantörerna kan gå med i för att lära sig mer om lokala möjligheter. 

På många marknader där företaget är verksamt har underleverantörerna begränsad tillgång till ren energi. För att övervinna dessa hinder skapade Apple fonden China Clean Energy Fund, som gör det möjligt för Apple och dess underleverantörer att investera i projekt för ren energi som sammanlagt genererar mer än en gigawatt förnybar energi i Kina. Apple gör det även möjligt för underleverantörerna att köpa förnybar energi direkt från projektutvecklare och energiföretag över hela världen i takt med att dessa växer fram.

I framtiden kommer Apple även att dela med sig av lärdomar från nästa steg i arbetet med förnybar energi till underleverantörerna, nämligen investering i lagringslösningar för anläggningar för förnybar energi.