Företaget satsar 2,5 miljarder US-dollar på miljöinitiativ

Förra året köpte Apple och dess leverantörer ren energi motsvarande strömförbrukningen i över 600 000 hem i USA.

För att minska utsläppen från tillverkningen av produkter har Apple och leverantörerna investerat i eller upphandlat en blandning av teknik för ren energi, inklusive vind- och solenergi.

 

Apple meddelade att företaget nästan har dubblerat antalet leverantörer som har åtagit sig att bara använda ren energi i sin produktion för Apple. Det totala antalet är nu 44. Tack vare samarbetet mellan Apple och leverantörerna kommer Apple att överträffa sitt mål om 4 gigawatt förnybar energi i leverantörskedjan till 2020 med mer än en extra gigawatt, beräknat över tidsperioden. Meddelandet kommer ett år efter Apples tillkännagivande om att företagets samtliga globala anläggningar drivs av 100 procent förnybar energi.

– Varje gång en av våra leverantörer ansluter sig till vårt arbete mot klimatförändringar tar vi ett steg närmare en bättre framtid för nästa generation, säger Lisa Jackson, Apples Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives.

– Vi har gjort det till vår prioritet att se till att våra leverantörer håller samma miljöstandarder som vi håller och hoppas att vårt samarbete visar andra vad som är möjligt. Även om vi är stolta över vårt meddelande idag, så kommer vi inte att sluta sträva efter förändring inom branschen för att bidra till övergången till ren energi över hela världen.

2018 minskade Apple sitt totala koldioxidavtryck för tredje året i rad, till stor del tack vare företagets program för ren energi. Tillverkningen står för 74 procent av Apples koldioxidavtryck, så programmet hjälper företagets leverantörer att öka sin energieffektivitet och gå över till förnybara energikällor. Förra året köpte Apple och dess leverantörer ren energi motsvarande strömförbrukningen i över 600 000 hem i USA.

Apple har utökat sin utbildning för leverantörer och sina stödinitiativ, inklusive sin Clean Energy Portal, en onlineplattform som hjälper leverantörerna att hitta förnybara energikällor globalt. Över 100 leverantörer har redan anmält sitt deltagande på webbplatsen. Förra året lanserade företaget även en unik fond tillsammans med tio av sina leverantörer, som bidrar till finansieringen av projekt för förnybar energi i Kina.

Apples gröna obligationer stödjer även ett påfallande antal områden inom miljöforskning och miljöinnovation. Projekten omfattar soltak i Japan, en akvifer för att lagra vatten i Oregon, USA och utvecklandet av en speciell legering tillverkad av 100 procent återvunnet aluminium, som nu finns i de senaste MacBook Air- och Mac mini-modellerna.