Nu ändras allt. Och ingenting blir annorlunda.

I november fattades ett historiskt beslut om att revidera det internationella måttsystemet (SI) till att definieras av naturkonstanter snarare än artefakter. Förändringen innebär ingen skillnad för allmänheten, men för alla som arbetar med mätning av olika slag är omställningen spännande och kommer att påverka mättekniken över tid. 

Den 20 maj börjar den nya definitionen att gälla, en händelse som i år också sammanfaller med den årliga världsmetrologidagen.

För att uppmärksamma detta bjuder RISE tillsammans med Vinnova in till ett spännande seminarium med föredragshållare från såväl akademisk forskning som industri samt experter på mätteknik från RISE. Men framför allt har vi den stora glädjen att gästas av William D. Phillips från National Institute of Standards and Technology, nobelpristagare i fysik från 1997.

Vi bjuder på fika och en enklare lunch.

Evenemanget äger rum på Borås Kongress den 20 maj 2019 09.30-15.00. Fika från 09.30, seminariedelen startar 10.00.  Kostnadsfritt för dig som anmält dig via knappen nedan (eller bit.ly/vmd2019), senast den 14 maj.  Observera att anmälan är bindande.