Över 200 leverantörer har förbundit sig att använda enbart ren energi, vilket ger ett tillskott på nära 16 gigawatt

Apple meddelade att bolagets leverantörer mer än fördubblade sin användning av ren energi under förra året. Följaktligen har över 10 gigawatt tagits i drift av åtaganden på totalt nära 16 gigawatt för de närmsta åren. Under 2021 svarade dessa förnybara källor för 13,9 miljoner ton i minskade koldioxidutsläpp.. De redan igångsatta projekten ger minskade koldioxidutsläpp som motsvarar att ta tre miljoner bilar ur trafik under ett år.

Apple samarbetar löpande med företagen i sin globala leveranskedja för att påskynda och underlätta omställningen till ren energi. Per idag har 213 av Apples tillverkande partner i 25 länder förbundit sig att använda förnybar el i all Apple-relaterad produktion. I och med de många nya åtaganden som tillkännagavs tar Apple nu ytterligare steg mot sitt mål att göra hela leveranskedjan koldioxidneutral till år 2030. Hela Apples globala verksamhet har varit koldioxidneutral sedan 2020.

Leverantörsåtaganden och globala energiprojekt

I tillägg till sina 213 tillverkande partners åtaganden inom ren energi investerar Apple även direkt i förnybar energi runt om i världen. Exempel på detta är satsningar på nära 500 megawatt solenergi och andra projekt för förnybar energi i Kina och Japan för att kompensera för en del av utsläppen uppströms. 

I Europa har under det senaste året elva nya leverantörer gjort åtaganden inom ren energi, däribland Infineon, Viscom AG och Lumileds, viket innebär att totalt 25 europeiska företag nu arbetar på olika lösningar inom ren energi. Apple har redan bidragit till två projekt inom dansk förnybar energi, en stor solkraftsanläggning nära Thisted och en vindkraftspark nära Esbjerg, som båda levererar el till Apples datacenter i Danmark. 

I USA investerar Apple direkt i IP Radian Solars nio kvadratkilometer stora solkraftspark i Brown County, Texas. När anläggningen står klar senare i år kommer den att leverera 300 megawatt el. Apple gör den här investeringen som ett led i att kompensera för den el som går åt när konsumenterna laddar sina Apple-enheter och som motsvarar 22 procent av bolagets totala koldioxidavtryck. 

I Kina gick under förra året 23 nya leverantörer med i programmet. Bland Apples viktigaste leverantörer med huvudkontor i Kina har nästan samtliga förbundit sig att använda ren energi i sin Apple-produktion. Flera av dem bygger egna solanläggningar på plats och bidrar därmed till Kinas omställning till förnybart. 

I Japan växer nya förnybara alternativ för företag fram i och med att man infört förenklade elleveransavtal. Tack vare gemensamma lobbyinsatser har nu elberoende företag, som tidigare varit hänvisade till egna solpaneler på taket och obundna certifikat, tillgång till en alltmer öppen marknad. 

Sydkoreanska LG Display Co. Ltd. och Samsung SDI har förbundit sig att använda ren energi i all sin Apple-produktion. Detta tillskott till programmet avspeglar de stora framsteg som gjordes under förra året, då totalt 13 leverantörer förband sig att producera ren energi.

Samhällseffekter av ren energi

Samtidigt som Apple ständigt ökar sina ansträngningar att uppnå koldioxidneutralitet i hela den globala leveranskedjan, fokuserar man även på att hjälpa de samhällen som är värst drabbade av klimatförändringen. Via sitt program Power for Impact förser Apple resursfattiga samhällen runt om i världen med tillgång till förnybar energi och bidrar därmed även till ekonomisk tillväxt och positiva sociala effekter.

För närvarande levererar solkraftsprojekt i Colombia, Filippinerna och Sydafrika prisvärd och tillförlitlig el till samhällen med bristfällig energiförsörjning. Apples program sprids nu även till andra delar av världen, som Israel, Nigeria, Thailand och Vietnam. Projekten skapar jobb och leder till energibesparingar som kan återinvesteras i lokalsamhällena. Varje projekts miljöattribut tillfaller Apple, medan samhällena gör energibesparingar som driver ekonomisk tillväxt, utbildning, sjukvård och andra sociala initiativ.