Ledande innovatörer går in i Digital Twin Consortiums styrkommitté som jobbar för att skapa allmänna standarder för digitala tvillingar vad gäller kravställning och utveckling och för att hitta och sprida bra användarexempel.

Ansys tillsammans med Microsoft, Dell och Lendlease går in i styrkommittéen för konsortiet Digital Twin Consortium, med syfte att accelerera införandet och användandet av fysikbaserad teknologi för digitala tvillingar inom en rad branscher. Konsortiet representerar ett internationellt ekosystem av teknologipionjärer som jobbar för utveckling och användning av digitala tvillingar samt hitta gemensamma standarder.

Fysikbaserade digitala tvillingar är virtuella modeller av en process, produkt eller tjänst som möjliggör dataanalys och systemövervakning via simuleringar, något som är ovärderligt för driftsverksamheter. De digitala tvillingarna hjälper organisationer övervaka underhållsbehov, tillförlitlighet, effektivitet och prestanda och ger insikter som är prediktiva och fungerar som beslutsunderlag. Tyvärr saknas idag gemensamma standarder och terminologi vilket försvårar införandet av digitala tvillingar i många industriverksamheter.

Som en grundande medlem av konsortiet kommer Ansys att ha en ledande roll och påverka kravställning för nya standarder för digitala tvillingar samt vara ytterst viktig i arbetet med att skapa en gemensam terminologi. Som ett resultat kan det leda till snabbare implementering av digitala tvillingar i allt från flyg- och försvarsbranschen till tillverkning och utveckling av naturresurser.

– Ansys ligger i framkanten globalt vad gäller innovation inom digitala tvillingar, och gör det enklare än någonsin för kunder att införa digital tvillingteknologi, säger Dr Richard Soley, VD, Digital Twin Consortium.

– Deras bidrag kommer att vara avgörande för att hjälpa vårt team driva på införandet av digitala tvillingar, och därmed göra det möjligt för slutanvändare att öka antalet intäktsströmmar, förbättra sina existerande processer, produkter och tjänster och snabbt skapa nya affärer, avslutar han.

– Att bli medlem i konsortiets framstående styrkommitté är en viktig milstolpe i Ansys aktiva arbete med att driva på utvecklingen av digitala tvillingar och säkra en säker och effektiv användning hos våra kunder, säger Prith Banerjee, chief technology officer på Ansys.

– Vi ser fram emot ett nära samarbete med Microsoft, Dell och Lendlease för att hitta de bästa användarexemplen, bästa standarderna och arkitekturerna inom området och förenkla för kunder att förbättra produkttillförlitlighet, snabbare kunna få ut produkter på marknaden, minska behovet av fysisk testning och förbättra produktdesign, avslutar han.