Rejlers startar byggnadskonstruktion och rekryterar erfarna användare av FEM-Design

Anrika teknikkonsulten Rejlers kör nu i vår igång byggnadskonstruktion och ger därmed en större helhetslösning till kunderna. För att förkorta uppstarten har man rekryterat konstruktörer som har bred erfarenhet av StruSofts program.

Teknikkonsulten Rejlers är en väletablerad aktör på den nordiska marknaden och utför projekt i flera branscher däribland infrastruktur, telekom och energi. Man är också verksam inom bygg och fastighet där det främst har handlat om uppdrag kring el, tele och VVS. Nu öppnar man även upp för byggkonstruktion.

– Idag samarbetar vi med byggnadskonstruktörer i gemensamma projekt där vi jobbar mot samma kunder och beställare, säger Daniel Bergqvist som är business unit manager. Därför är det ett naturligt steg för oss att också erbjuda byggnadskonstruktion till våra kunder i projekten.

Start med Malmökontoret

Under våren har man startat upp verksamheten med byggnadskonstruktion på Malmökontoret där man huserar i den iögonfallande fastigheten Edge i Hyllie. Där kommer nyligen rekryterade konstruktörer att understödja byggprocessen med dimensionering och beräkningar.

– Vi ser positivt på framtiden och har som mål att växa. Därför är det en ambition att flera av våra kontor ska kunna erbjuda byggkonstruktion och vi kommer att få ett behov av fler konstruktörer, säger Daniel.

Det är ett anrikt bolag som startade redan 1942. Idag har man 80 kontor i Sverige, Norge och Finland med inriktning på den nordiska marknaden. Hela koncernen sysselsätter 2 500 medarbetare.

Rekryterar erfarna medarbetare inom FEM-Design

Till kontoret i Malmö har man anställt sex konstruktörer som alla har en lång och gedigen kunskap om konstruktion inom bygg och fastighet. De bär också på en fördel som Rejlers drar nytta av. Konstruktörerna har stor vana av att arbeta med FEM-Design.

– Att de redan har erfarenhet av StruSofts programvaror kommer att underlätta starten av byggnadskonstruktion hos oss, poängterar Daniel.

Förutom FEM-Design har man också investerat i WIN-Statik och Impact Reinforcement. Tillsammans med programmen och de rekryterades höga kompetensnivå bidrar det till att startsträckan förkortas i den nya verksamhetsgrenen. Man blir snabbare produktiv vilket gynnar Rejlers i en snabbt föränderlig byggbransch.

Av: Love Janson, ComWise