De flesta CAD-program levereras idag med gratis moduler för exempelvis FEM beräkningar. Integrationen av FEM i moderna CAD-program gör det möjligt att preliminärt kontrollera en detalj som ännu inte existerar annat än som datormodell.

 

Det vanligaste exemplet på FEM är hållfasthetsberäkningar, men tekniken har många andra användningsområden, till exempel analyser av elektromagnetisk strålning, värmeöverföring eller flöden i vätskor och gaser.

 

De medföljande så kallade ”light versionerna” har sitt berättigande för att ge den första fingervisningen. När det gäller de kritiska detaljerna så är det inte säkert att ”light” beräkningarna är tillräckligt noggranna. Det är också oklart vem som tar ansvar ifall konstruktionen inte kommer att hålla.

 

Den i Västerås baserade konsultfirman FEMComp Engineering levererar midas NFX som utvecklats i Korea. Det är en komplett verktygslåda som lovar att leverera ”alla lösningar i en samma interface”.

 

Tadeusz Chmielewski, CEO hos FEMComp Engineering berättar att midas NFX är avsedd för både nybörjare och mera avancerade konstruktörer. Idag blir det allt vanligare att man efterfrågar inte bara konsulter som kan rita snygga 3D-ritningar, utan framförallt dem som kan verifiera hållfasthet och säkerhet på designen. Ribban har helt enkelt höjts.

 

– Jag har varit med om att produkterna godkänts i olika gratis tilläggsprogram, men resultatet var inte pålitligt, berättar Tadeusz Chmielewski.

 

– Midas är avsedd för dem som inte är specialister men som ändå vill verifiera konstruktioner. En av de största fördelarna är att programmet är extremt användarvänlig så att även de som inte är FEM-proffs kan få fram användbara och verifierade resultat som går att lita på.

 

I midas NFX finns två olika nivåer. En för dem utan djupare kunskaper i FEM, som får vägledning och steg för steg hjälp för att komma fram till ett resultat. Den andra analysversionen är avsedd för de mera avancerade användarna som kan påverka mer och verifiera resultatet lite noggrannare, konstaterar Tadeusz Chmielewski.

 

För mer info om midas NFX besök http://www.midasnfx.com/ eller

www.femcomp.com

 

Av Franz Smidek