Sedan ett par år har ZW3D nu sålts på den svenska marknaden och börjar få fäste bland mindre och medelstora företag som ett prisvärt men fullgott alternativ eller komplement till Solidworks, Autodesk Inventor och liknande system. Version 2017 har precis lanserats och med denna har programmet blivit än mer kraftfullt och komplett. Programvaran utvecklas sedan 2008 huvudsakligen i Kina av ägaren ZWSoft men också i USA då modelleringskärnan sedan 25 år tagits fram där. Det som utmärker denna kärna är att det är en från grunden skapad hybridkärna som enkelt hoppar mellan solidmodell och ytmodell, beroende på vad användaren arbetar med. Många av verktygen är gemensamma, vilket underlättar väldigt när man ska lära sig programmet.

 
   

Import/Export
De redan kraftfulla möjligheterna för import och export av marknadsledande cadformat har nu blivit ännu kraftfullare. Med fler filter och uppdaterad importmotor så går det upp till 50 % snabbare att importera stora modeller i exempelvis STEP- eller IGES-format. Även hanteringen av CATIA-formatet har uppdaterats och det går nu att öppna filer från V4 till V5 6R2016. Utöver detta så kan nu också PMI-data importeras direkt från modeller i CATIA, NX, Solidworks och Creo.

Skisser
Den största förbättringen i skissmiljön är möjligheten att skapa och gruppera flexibla block och på så sätt bilda rörliga komponenter. Detta gör det enkelt att skapa rörelsesimuleringar och testa olika villkor utan att behöva göra 3D-modeller. Blocken kan naturligtvis sparas undan i ett bibliotek för att återanvändas i andra skisser.

Modellering
Först och främst har geometrikärnan uppdaterats och hanterar nu ytor och solider på ett ännu mer effektivt sätt, detta kommer till nytta i de flesta operationer som programmet använder sig av och komplexa ytor, främst vid import, kan bearbetas ännu mer effektivt än tidigare. Utöver detta har ett helt nytt sätt att skapa sektionssnitt tagits fram. Bland annat är det nu möjligt att mäta direkt i snitt utan att projicera kanter. Det går också att direkt använda de snittmodeller som skapats i 3D för produktionsritningar.

Plåtmodellering
I och med den senaste versionen har man nu en väldigt kraftfull plåtmodul som gör det enkelt för användaren att skapa plåtdetaljer som tidigare krävde betydligt fler arbetsmoment eller i vissa fall inte ens var möjliga att ta fram. Exempel på nyheter är den helautomatiska funktionen som klipper bort överlappande flänsar samt möjligheten att svepa en profil längs kant och sedan breda ut denna. Utöver detta så har modulen förbättrats i sin helhet och är både snabbare och mer lättanvänd än tidigare.

ZW3D går idag från klarhet till klarhet och börjar på allvar visa upp sig som en seriös utmanare i den s.k. ”Mid Range”-arenan med där välkända system som Solidworks och Autodesk Inventor länge dominerat i Sverige. Idag är det också vanligare att ha två eller flera olika cadsystem på företaget och där passar ZW3D in utmärkt med sin flexibilitet och stabila hantering av filer från andra cadsystem. Programvaran funnits på marknaden i 30 år under olika namn där den revolutionerande geometrikärnan alltid varit den gemensamma nämnaren och efter så många år är den naturligtvis både snabb och pålitlig. Från att ha gått från en programvara med fokus på framtagning av gjutformar har man idag en komplett serie som är ovanligt prisvärd men också väldigt kompetent. Programmet marknadsförs av Emcad i Västerås och mer information finns på www.emcad.se.

Av Bo Berglund