Mastercam version 2024 kommer i juni. Redan nu finns en public beta ute för de mest hängivna Mastercam användarna. Alla nyheter och förbättringar i Mastercam 2024 presenteras i ett kommande nummer. Redan nu kan vi som ”teaser” visa några av förbättringarna i Mastercam 2024.

B-Axel kontursvarvning

Tre stora förbättringar har lagts till i B-axel kontursvarvning:

• Möjlighet att manuellt redigera bearbetningsområde på skäret.

• Manuell redigering av verktygets riktningsvektor är enklare.

• Enkelt att justera ämnet/arbetsområdet

Tillsammans ger dessa nya funktioner dig ännu mer kontroll över svarvskärets kontakt mot ämnet. Dessa förbättringar ökar skärplattans livslängd samt främjar optimeringen av verktygslyft och ytfinhet.

 

Vinklade drivenheter på verktygsrevolver

Mastercams stöd för raka och vinklade verktygshållare och raka drivenheter för fräsverktyg vid axiell och radiell bearbetning utökas.

I Mastercam 2024 finns nu fullt stöd för vinklade drivenheter monterade på en revolvertallrik med funktion för roterande verktyg. Vid programmering av vinklade drivenheter använder vi planfunktion G68 (lutande verktygsplan) i svarvar med flera verktygsrevolvrar.     

 

 

 

 

 

Process Hole Toolpath

Process Hole-verktygsbanan tillämpar tidigare definierade processer på en detaljs hål. En process består av en eller flera håltagningsoperationer inbyggda i ett operationsbibliotek. Du kan importera lämpliga processer till en Mastercam detalj när du skapar en håloperation, antingen i 3-axligt, 4-axligt eller 5-axligt scenario. Om du vill justera en process  kan man enkelt ”spränga” processen till dess standardoperationer och arbeta direkt med dessa operationer som vilken annan verktygsbana som helst.

 

 

 

Nyhet – Additiv tillverkning i Mastercam

Vi kan presentera 3D printning i Mastercam version 2024.

3D printa nya detaljer/modeller eller repararera befintliga detaljer direkt i Mastercam. 3D printa med Laser eller trådaggregat monterat direkt i CNC maskin eller en robot. Skapa sedan fräsbanor för ännu finare ytfinish i en och samma “riggning” direkt i CNC maskinen eller roboten.

Mer info hos: www.ameab.se, eller 031-411 700.