Konceptuell design och dess främsta användare – skissande arkitekter, arkitekter i ledande befattningar samt högre beslutsfattare – är förbisedda i det övergripande AEC-arbetsflödet. De flesta tekniska lösningar som finns idag fokuserar på de senare stadierna av projekten; dokumentation, BIM-flöden och själva byggandet.

Spaces är ett helt nytt konceptuellt designverktyg för arkitekter. Det är från grunden utvecklat för iPad och kan därför dra nytta av alla fördelar som en iPad har att erbjuda. En viktig fördel är Apple Pencil som ger arkitekten friheten att göra snabba skisser, samtidigt som Spaces skapar en innehållsrik byggnadsmodell.

Att skissa är fortfarande det snabbaste sättet att sätta idéer på papper. En designidé skall kunna skapas snabbt, kopieras, revideras och i många fall senare förkastas. Tyvärr kräver existerande mjukvaror många förhandsbeslut och tidskrävande inställningar även för att göra enkla modeller. Risken är överhängande att man lägger för mycket tid på onödigt arbete.

Spaces återför processen till de väsentligaste delarna, vilket gör att snabba designkoncept kan skapas och redigeras. Medan modellen utvecklas via skisser, beräknas och redovisas byggnadsdata – exempelvis areor – live i appen. Om till exempel lutningen på en fasad ändras så ändras storleken på alla berörda våningar omgående, vilket ger omedelbar feedback till arkitekten. Denna datadrivna metod för design säkerställer att användaren maximerar potentialen samtidigt som det hjälper till att kontrollera att skissen överensstämmer med projektets programskrivning.

Spaces börjar med den övergripande formen samtidigt som verktyget behandlar projektet som en flervåningsbyggnad för att kunna extrahera värdefulla data. Allt eftersom designen utvecklas kan formen förfinas. Individuella nivåer eller grupper av våningar kan redigeras för sig, fasader kan läggas till huskroppen och de individuella sidorna kan anpassas för att förfina projektets detaljering.

Spaces är ett parametriskt designverktyg som fokuserar på att snabbt skapa den övergripande formen genom att utnyttja kraften i iPaden. Genom att lägga till parametriska element – till exempel fasadbeklädnad – till modellen kan arkitekten förändra byggnadens form och se hur fasadbeklädnaden automatiskt förändras allt eftersom. 

Eftersom den konceptuella designprocessen är iterativ är det vanligt att utforska alternativa lösningar. Dessa alternativa lösningar kan väljas bort eller (för stunden) inte genomarbetas i detalj men ändå utgöra en del av det övergripande projektet. Eftersom olika designalternativ kan hanteras snabbt och enkelt inom ett projekt kan arkitekten koncentrera sig på själva designen i stället för att brottas mjukvarans olika funktioner.

Mark och omgivning är viktiga för all projektutveckling och Spaces låter designern ta in data från Open Street Map i ett enda steg. Det nya projektet kan enkelt placeras i sitt sammanhang och interagera med sin omgivning. 

Den fortsatta utvecklingen av Spaces innebära spännande nya funktioner som mer och mer kommer att integrera Spaces i det övergripande skissarbetet. Dessa uppdateringar och nya funktioner släpps varje månad.

Spaces är tillgängligt gratis via nedladdning från Apple App Store och låter dig skapa tre projekt. Mer avancerade funktioner är tillgängliga via en betald prenumeration som inkluderar en gratis provperiod på en månad. För mer information, filmer etc se www.spacesapp.io