Vad innebär hållbara affärer för dig?

För industrikoncernen XANO handlar det om innovationskraft, entreprenörskap och långsiktiga relationer. Tre ledord som får stort utrymme i montern under Elmia Subcontractor.

Industrikoncernen XANO utvecklar, förvärvar och driver bolag inom tillverkningsindustrin, uppdelade i tre affärsenheter: Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology. Varje investering som XANO gör har som målsättning att vara långsiktig och ge det enskilda bolaget utrymme att växa och utvecklas.

Även i relationen med kunderna ligger fokus på långsiktighet adderat med innovationskraft och entreprenörskap hos varje enskilt koncernföretag.

– En hållbar affär för oss innebär att vi har en dialog med kunden om hur vi tillsammans kan utveckla deras produkter och affärer. Vi är materialduktiga och teknikkunniga, och kan hjälpa kunderna i deras resa mot mer hållbara affärer, säger Fredric Fagerberg, VD på plastkomponenttillverkaren Ackurat, som är en del av XANO sedan 1987.

Elva av bolagen inom XANO ställer ut på Elmia Subcontractor. Montern är gemensam, men samtidigt handlar det om nischade teknikföretag där alla har sin unikitet och specialisering. Gemensamt för dem är entreprenörskapet – det som XANO tillför är (finansiella) muskler och resurser för de enskilda företagen att fortsätta sin utvecklingsresa.

– Företagen är – och ska vara – nischade och leda utvecklingen inom sitt område. Det är något som vi vill få fram på mässan – att vi vill komma in tidigt i projekten med vår expertis, säger Fredrik Fagerberg och tillägger:

– Jobbar man med oss ska man känna att vi är en samarbetspartner som vill, och har möjlighet, att ligga i framkant. Med koncernen i ryggen finns det förutsättningar för investeringar som gör det möjligt att växa som underleverantör.

Innovationskraft, entreprenörskap och långsiktiga relationer är viktiga värderingar för XANO och något som koncernen vill förmedla vidare till sina samarbetspartners. Men som för många andra har det varit en utmaning i att inte kunna odla både befintliga och nya affärsrelationer i skuggan av en pandemi. Fredric Fagerberg lyfter därför vikten av fysiska möten och att det finns mötesplatser där företagen kan träffa sina kunder.

– Mässan blir ett avstamp för att komma tillbaka till den personliga närvaron. Vi satsar helhjärtat för att möta kunderna och berätta om vårt teknikkunnande och våra tjänster, säger han.

Med tanke på detta blir Elmia Subcontractor än viktigare för XANO precis som budskapet om hållbara affärer. Känslan i montern ska andas trovärdighet och besökarna ska komma hem med en vilja att fortsätta dialogen med de företag som passar för deras projekt.

– Vår ambition är att besökarna ska bli nyfikna på oss och att de inte bara ska känna till vår styrka som en teknikkoncern med hög innovationskraft, utan även att det är tryggt och stabilt att samarbeta med våra företag, säger Christina Rosdahl, marknads- och kommunikationschef på XANO och fortsätter:

– Vi vill att våra värderingar också speglar kunden och att de känner att de vill jobba på detta sätt. Det är viktigt för oss att det inte bara handlar om snabba lösningar utan att det är långsiktiga och kvalitativa samarbetsprocesser. Vi tror att ett hållbart företagande är en förutsättning för en långsiktigt lönsam tillväxt. För oss är detta en självklarhet och vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av arbetsdagen i alla delar av vår verksamhet, avslutar Christina.