Här går vi igenom några toppfunktioner i produktserien som kommer att förbättra din produktivitet och lönsamhet. Men det är inte allt Mastercam 2024 har att erbjuda. Besök whatsnew.mastercam.com för att se allt som Mastercams senaste version har att erbjuda. 

Förbättringar för B-Axel kontursvarvning 

Tre stora förbättringar har lagts till i B-axeln kontursvarvning: Möjlighet att manuellt redigera vektor för verktygsaxel, manuellt redigera bearbetningsområde på skäret och justera ämnet. Tillsammans ger dessa nya funktioner dig ännu mer kontroll över svarvskärets kontakt mot ämnet. Dessa förbättringar ökar skärplattans livslängd samt främjar optimeringen av verktygslyft och ytfinhet.

Vinklade drivenheter på verktygsrevolver Mastercams stöd för raka och vinklade verktygshållare och raka drivenheter för fräsverktyg vid axiell och radiell bearbetning utökas. I Mastercam 2024 finns nu fullt stöd för vinklade drivenheter monterade på en revolvertallrik med funktion för roterande verktyg. Vid programmering av vinklade drivenheter använder vi planfunktion G68 (lutande verktygsplan) i svarvar med flera verktygsrevolvrar 

Ny verktygsbana – Process Hole 

Process Hole-verktygsbanan tillämpar tidigare definierade processer på en detaljs hål. En process består av en eller flera håltagningsoperationer inbyggda i ett operationsbibliotek. Du kan importera lämpliga processer till en Mastercam detalj när du skapar en håloperation, antingen i 3-axligt, 4-axligt eller 5-axligt scenario. Om du vill justera en process kan man enkelt ”spränga” processen till dess standardoperationer och arbeta direkt med dessa operationer som vilken annan verktygsbana som helst.

Förbättringar på hålbearbetning 

En knapp för att ”visa grafiska element” har lagts till i dialogrutorna för hålbearbetning och fleraxlig verktygsbana. Denna knapp tillåter användaren att visa eller dölja grafiska element, såsom valda geometrifärger och grafiska plan. Detta möjliggör mer anpassad kontroll hål för hål eller över hela verktygsbanan för håltagning. 

Konstant Z – Upptäck underskärsämne, Tillåt delskär 

Introducerad i Mastercam 2023 för Dynamisk Grovfräsning och Area Grovfräsning(3D), är verktygsvägen Kontant-Z nu medveten om underskärsämne, vilket resulterar i förbättring av verktygsbanans rörelse och mindre luftskär. 

Vy-kub 

Mastercams traditionella koordinataxlar på skärmen har utökats med den nya Vy-kuben, som är ett mer grafiskt sätt att visa planorientering. Med många interaktiva funktioner är den valfria Vy-kuben relativt till AKS som standard och har många alternativ som låter användaren styra detaljvyer med hjälp av kuben. 

För mer information kontakta: AME på tel: 031-411 700 eller www.ameab.se